Palvelut

Data, Machine learning, Software Consultancy
Aiso tarjoaa monipuolisesti ohjelmistoalan palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Keskitymme pääasiallisesti tekoäly- ja ohjelmistokonsultointiin.
 
Aison yksi tärkeimmistä tavoitteista on auttaa yrityksiä ymmärtämään mitä tekoälyllä tarkoitetaan ja lisäämään tietoisuutta sen käytännön sovellutuksista. Tämän lisäksi haluamme auttaa yrityksiä arvioimaan ja vertailemaan kuinka perinteiset ohjelmistokehitysmetodit poikkeavat koneoppimismallien kehityksestä, ja kuinka yhdistämällä koneoppimisen osaksi palveluja saavutetaan parempia tuloksia.

AI-konsultointi

AI-koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa asiakkaan henkilökuntaa tekoälyyn liittyviin konsepteihin ja lisätä tietoisuutta siitä mitä tekoäly on käytännössä.

Koulutuksessa käydään läpi yleistajuisesti mitä tekoäly on ja mitä sillä voi tehdä käytännön esimerkkien avulla. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan myös teknistä sisältöä osallistujien kiinnostuksen mukaan. AI-koulutus kestää noin 4 tuntia.

AI-esiselvityksessä tutkitaan ja arvioidaan olemassa olevan datan perusteella mahdollisuuksia hyödyntää koneoppimista nykyisten ratkaisujen tehostamiseen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Suosittelemme käymään läpi tarjoamamme AI-koulutuksen ennen AI-esiselvitystä. Näin yhteistyömme on alusta asti helpompaa sekä saavutamme parempia ja nopeampia tuloksia. Esiselvitys kestää arviolta 2-4 viikkoa.

AI-ratkaisu voidaan toteuttaa AI-esiselvityksen jälkeen. AI-ratkaisussa aloitamme tekemällä soveltuvuusselvityksen (PoC). Arviomme ja kokemuksemme mukaan 70-80% työajasta ensimmäisten koneoppimismallien tekemisessä menee olemassa olevan datan ymmärtämiseen ja sen muuntamiseen koneoppimisen opetusmateriaaliksi.

Pyrimme automatisoimaan edellä mainitut muuntamiset siten, että jatkossa uuden datan muuntaminen on nopeaa ja vaivatonta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa useampien koneoppimismallien testaamista, mikä johtaa oikean mallin löytämiseen merkittävästi nopeammin.

Toteutettua PoC:ia voidaan tarvittaessa arvioida ja testata sen soveltumista tuotteistamiseen. PoC:n tuotteistaminen koostuu enemmänkin perinteisestä ohjelmistosuunnittelusta, jossa meidän AI Buddyt voivat myös auttaa.

Aiso tarjoaa AI-asiantuntijoitaan työskentelämään osaksi tiimiä. Voimme työskennellä joko asiakkaan tiloissa tai etänä, riippuen tarpeesta.

AI Buddymme pitävät kompleksisten ongelmien ratkaisemisesta, tuottavuuden tehostamisesta, yhdessä tekemisestä ja tärkeimpänä siitä, että tekeminen on hauskaa ja siitä voi nauttia!

Aisolaisille on kertynyt kokemusta tekoälykonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla kehyksillä ja teknologioilla:

C++, Python, Tensorflow, Keras, scikit-learn, numpy, OpenCV, Tesseract OCR

Ohjelmistokonsultointi

Aison konsultit kykenevät toimittamaan tuotteen tai sen osan ketterästi projektikokonaisuutena.

Osaamme toteuttaa kompleksisia projekteja sisäisesti, mutta konsulttimme voivat myös työskennellä osana olemassa olevaa tiimiä asiakkaan tiloissa tai etänä.

Kokeneet konsulttimme voivat työskennellä erinäisissä projektirooleissa, kuten projektipäällikönä, ohjelmistoarkkitehtinä tai ohjelmistosuunnittelijana.

Ohjelmistoalalla soveltuvuusselvitykset ovat yleisimmin käytetty strategia, kun uuden idean tarinaa aletaan toteuttaa. Me Aisolla haluamme erityisesti olla mukana tuomassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja markkinoille heti ensivaiheista alkaen.

Itse PoC pitää toimittaa nopeasti, jotta ideaa päästään testaamaan oikeilla markkinoilla. Olemmekin varmoja siitä, että Aisolaisten toteuttamat PoC:t ovat käyttökelpoisia 2-4 viikossa! Jos idea osoittautuu toimivaksi PoC:n avulla, niin Aisolaiset kykenevät myös toteuttamaan ideasta markkinoille suunnatun tuotteen.

Aiso tarjoaa konsulttejaan heidän erityistoimialaosaamisellaan ja korkealla teknologisella kyvykkyydellä lyhyen ajan ongelmanratkaisuun.

Voimme matkustaa asiakkaan tiloihin lähes minne vain ja työskentelemään siellä vähintään 1-4 viikkoa.

Aisolaisille on kertynyt kokemusta ohjelmistokonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla kehyksillä ja teknologioilla:

Modern C/C++, Qt/Qml, C#, .NET, Java, JS, React, React Native, NodeJS, Python, OpenCV, Tesseract OCR, MySQL, PostgreSQL

Meille on kertynyt kokemusta ohjelmistokonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla työkaluilla ja metodeilla:

UML, BPMN2, Agile, Scrum, Kanban, Lean, Odoo ERP, Gitlab CI/CD, Ansible, Docker, Apache2, IIS

Toteutetut projektit

Gylling Accounting
Kehitetty ratkaisu tuo tehostusta laskujen digitointityöhön sekä on selkeästi helppokäyttöisempi, kuin markkinoilla olevat mallipohjiin perustuvat tuotteet. Laskujen mallipohjien tekeminen olisi tuonut jatkuvia lisäkustannuksia, jotka voidaan nyt kokonaan välttää. Aiso käytti projektissa uusimpia teknologioita, jotka luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aisolla nämä teknologiat ovat hyvin hallussa ja he ymmärsivät miten niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.

- Max Gylling, CEO
Lue koko tarina
Aibidia
Aiso toteutti ratkaisuumme toiminnallisuudet ja arkkitehtuurin oman tuotekehitystiimimme keskittyessä pääasiassa analytiikkojen visualisointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja lopputulos ylitti odotuksemme. Ratkaisussamme käytettävät teknologiat olivat Aisolaisille osin uusia, mutta he omaksuivat ne todella nopeasti. Aisolaisten sitoutumista ja ammattitaitoa voi vain kehua.

- Kim Jämiä, CTO
Lue koko tarina
Previous
Next

Asiakkaitamme

YHTEYSTIEDOT

Aiso Oy
Insinöörinkatu 30,
33720 Tampere
2. kerros

+358 50 379 8937
 contact@aiso.fi

Y-tunnus: 2960709-2