Yritys

Tekoäly- & ohjelmistokonsultointia sekä ratkaisuja

Aiso on tekoäly- ja ohjelmistokonsultointiyritys, joka toimittaa korkealaatuisia palveluita intohimonaan asiakastyytyväisyys. Aiso kykenee myös toimittamaan täysin räätälöityjä tekoäly- ja ohjelmistoprojekteja määrittelystä tuotantoon asti.

Toimiala osaaminen

Ohjelmistotuotanto

Meillä on vuosien kokemus korkealaatuisten ohjelmistoprojektien tekemisestä. Olemme tehneet useita asiakas- ja tuoteprojekteja teollisuusautomaatiosta talousalan integraatioihin sekä Web- ja AI-projekteja. Tiedämme kuinka asiat tehdään oikein ja olemme tietoisia kuinka helposti asiat voivat mennä projektissa pieleen. Pidämme jatkuvaa kehitystä tärkeänä yksilö- sekä projektitasolla ja se heijastuu meidän työskentelytavoissa. Suosimme ketterää ohjelmistokehitystä sekä Leania-ajattelua tuotetun arvon maksimoimiseksi, turhien tehtävien poistamiseksi ja projektin tuotantoon viennin nopeuttamiseksi.

Teollisuusautomaatio

Olemme työskennelleet useita vuosia teollisuuautomaatio segmentissä. Kokemusta on kertynyt merkittävästi laiva- ja energialaitosmoottoreiden ohjausjärjestelmistä. Meillä on kokemusta niin sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnista kuin työpöytäsovelluksien tekemisestä, joilla moottoreita ja laitteita ohjataan.

Taloushallinto

Kokemuksemme taloushallinnosta sisältää projektikokonaisuuksia, projektinhallintaa ja ohjelmistokehitystä. Olemme työskennelleet tilitoimistojen manuaalisten prosessien digitoimisen ja automatisoinnin parissa. Aisolaiset ovat kehittäneet tekoälyyn perustuvan laskujen digitoimiseen tarkoitetun ratkaisun, joka muuntaa PDF- ja paperilaskut sekä mobiililaitteella laskusta otetun kuvan digitaaliseen muotoon. Ratkaisu poikkeaa muista markkinoilla olevista ratkaisuista, koska se ei käytä ollenkaan manuaalisesti tehtäviä laskupohjia. Laskuilta löydetään arvoja perustuen konenäköön, edistyneisiin algoritmehin sekä koneoppimismalleihin.

Rahoitusteknologiat

Meillä on useita vuosia kokemusta rahastolaitosten ja pankkien kanssa työskentelystä. Tiedämme miten prosessit toimivat ja minkälaisia järjestelmiä rahoitusalalla on käytössä. Olemme olleet myös mukana kehittämässä ja ylläpitämässä useita integraatioita rahoitusalan järjestelmien välillä. Tämän lisäksi kokemusta on kaupankäyntiin sekä asiakaskohtaamisiin tarkoitettujen työkalujen kehittämisestä.

Palvelut

Aiso tarjoaa monipuolisesti ohjelmistoalan palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Keskitymme pääasiallisesti tekoäly- ja ohjelmistokonsultointiin. Ohjelmistoalalla, ja erityisesti muilla datalähtöisillä toimialoilla, koneoppimista ei hyödynnetä vielä tarpeeksi.
 
Aison yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin auttaa yrityksiä ymmärtämään mitä AI:lla tarkoitetaan ja lisäämään tietoisuutta tekoälyn käytännönsovellutuksista. Tämän lisäksi haluamme auttaa yrityksiä arvioimaan ja vertailemaan sitä kuinka perinteiset ohjelmistokehitysmetodit poikkeavat koneoppimismallien tekemisestä, ja lopulta kuinka yhdistämällä koneoppimisen osaksi ohjelmistokehitystyötä saavutamme parempia tuloksia.

AI-konsultointi

AI-koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa asiakkaan henkilökuntaa tekoälyyn liittyviin konsepteihin ja lisätä tietoisuutta siitä mitä tekoäly on käytännössä.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavien koneoppimismallien ja -konseptien yleisidea käytännön esimerkkien avulla: luonnollisen kielen prosessointi (NLP), tukivektorikoneet (SVM), neuroverkot (NN), syväoppiminen, logistinen regressio ja ohjaamaton- / ohjattu- / vahvistusoppiminen. AI koulutus kestää arviolta 4 tuntia.

AI-esiselvityksessä tutkitaan ja arvioidaan olemassa olevan datan perusteella mahdollisuuksia hyödyntää koneoppimista tai muita tekniikoita nykyisten ratkaisujen tehostamiseen tai ratkaisemaan kokonaan uusia ongelmia.

Suosittelemme käymään läpi tarjoamamme AI-koulutuksen ennen AI-esiselvitystä. Näin yhteistyömme on alusta asti helpompaa sekä saavutamme parempia ja nopeampia tuloksia. Esiselvitys kestää arviolta 2-4 viikkoa.

AI-ratkaisu voidaan toteuttaa AI-esiselvityksen jälkeen. AI-ratkaisussa aloitamme tekemällä soveltuvuusselvityksen (PoC). Arviomme ja kokemuksemme mukaan 70-80% työajasta ensimmäisten koneoppimismallien tekemisessä menee olemassa olevan datan ymmärtämiseen ja sen muuntamiseksi opetusmateriaaliksi.

Automatisoimme edellä mainitut muuntamiset siten, että jatkossa uudenkin datan muuntaminen on nopeaa ja vaivatonta. Tämä myös helpottaa ja nopeuttaa useampien koneoppimismallien testaamista, mikä johtaa oikean mallin löytämiseen merkittävästi nopeammin.

Toteutettua PoC:a voidaan tarvittaessa arvioida ja testata sen soveltumista tuotteistamiseksi toteuttamisen jälkeen. PoC:n tuotteistaminen koostuu enemmänkin perinteisestä ohjelmistosuunnittelusta, jossa meidän AI Buddyt voivat myös auttaa.

Aiso tarjoaa AI-asiantuntijoitaan työskentelämään osaksi tiimiä. Voimme työskennellä joko asiakkaan tiloissa tai etänä, riippuen tarpeestasi.

AI Buddymme pitävät kompleksisten ongelmien ratkaisemisesta, tuottavuuden tehostamisesta, yhdessä tekemisestä ja tärkeimpänä siitä, että tekeminen on hauskaa ja siitä voi nauttia!

Aisolaisille on kertynyt kokemusta tekoälykonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla kehyksillä ja teknologioilla:

C++, Python, Tensorflow, Keras, scikit-learn, numpy, OpenCV, Tesseract OCR

Ohjelmistokonsultointi

Aison konsultit kykenevät toimittamaan tuotteen tai sen osan ketterästi projektikokonaisuutena.

Osaamme toteuttaa kompleksisia projekteja sisäisesti, mutta konsulttimme voivat myös työskennellä osana olemassa olevaa tiimiä asiakkaan tiloissa tai etänä.

Kokeneet konsulttimme voivat työskennellä erinäisissä rooleissa projektissa, kuten projektipäällikön, ohjelmistoarkkitehdin tai ohjelmistosuunnittelijan roolissa.

Ohjelmistoalalla soveltuvuusselvitykset ovat yleisimmin käytettyä strategia, kun uuden idean tarinaa aloitetaan toteuttamaan. Me Aisolla tykkäämme erityisesti olla mukana tuomassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja markkinoille heti ensiaskeleista alkaen.

Itse PoC pitää toimittaa nopeasti, jotta ideaa päästään testaamaan oikeilla markkinoilla. Olemmekin itsevarmoja siitä, että Aisolaisten toteuttamat PoC:t ovat käyttökelpoisia 2-4 viikossa! Jos idea osottautuu toimivaksi PoC:n avulla, niin Aisolaiset kykenevät myös toteuttamaan MVP:n ja lopulta myös markkinoille suunnatun tuotteen.

Aiso tarjoaa konsulttejaan heidän erityistoimiala osaamisellaan ja korkealla teknologisella kyvykkyydellä lyhyen ajan ongelmanratkaisuun ja tarpeisiin.

Voimme matkustaa asiakkaan tiloihin lähes minne vain ja työskentelemään siellä vähintään 1-4 viikkoa.

Aisolaisille on kertynyt kokemusta ohjelmistokonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla kehyksillä ja teknologioilla:

Modern C/C++, Qt/Qml, C#, .NET, Java, JS, React, React Native, NodeJS, Python, OpenCV, Tesseract OCR, MySQL, PostgreSQL

Meille on kertynyt kokemusta ohjelmistokonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla työkaluilla ja metodeilla:

UML, BPMN2, Agile, Scrum, Kanban, Lean, Odoo ERP, Gitlab CI/CD, Ansible, Docker, Apache2, IIS

Toteutetut projektit

Gylling Accounting
Kehitetty ratkaisu tuo tehostusta laskujen digitointityöhön sekä on selkeästi helppokäyttöisempi, kuin markkinoilla olevat mallipohjiin perustuvat tuotteet. Laskujen mallipohjien tekeminen olisi tuonut jatkuvia lisäkustannuksia, jotka voidaan nyt kokonaan välttää. Aiso käytti projektissa uusimpia teknologioita, jotka luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aisolla nämä teknologiat ovat hyvin hallussa ja he ymmärsivät miten niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.

- Max Gylling, CEO
Lue koko tarina
Aibidia
Aiso toteutti ratkaisuumme toiminnallisuudet ja arkkitehtuurin oman tuotekehitystiimimme keskittyessä pääasiassa analytiikkojen visualisointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja lopputulos ylitti odotuksemme. Ratkaisussamme käytettävät teknologiat olivat Aisolaisille osin uusia, mutta he omaksuivat ne todella nopeasti. Aisolaisten sitoutumista ja ammattitaitoa voi vain kehua.

- Kim Jämiä, CTO
Lue koko tarina

Tietoa meistä

Tiedämme, että liiketoiminnassa menetetään paljon arvoa huonosti rakennetuista IT-ympäristöistä ja toimintamalleista johtuen.
 

Olemme nähneet kuinka huonosti konfiguroidut ympäristöt aiheuttavat virheitä ja virheellistä dataa. Testi- ja tuotantoympäristöä ei välttämättä ole eroteltu toisistaan, mistä johtuen tuotantoympäristöä käytetään testaamiseen. Muutokset testissä saattavat rikkoa tuotantoympäristön ja työntekijät eivät uskalla täten käyttää testiympäristöä, koska pelkäävät toimenpiteen vaikuttavan tuotantoon.

Olemme nähneet, kuinka muutaman kuukauden projekti on vielä käynnissä kolmen vuoden jälkeen, projektien lopputuotokset eivät vastaa todellisia tarpeita ja juurisyitä ei ratkaista ollenkaan. Tämän lisäksi projektimalli saattaa olla tärkeämpi kuin projektin tuottama arvo.

Olemme nähneet kuinka työntekijät joutuvat tekemään alentavia automatisoitavia tehtäviä ja siten hukkaavat potentiaalinsa. Yritykset saattavat jopa menettää asiakkaitaan tai potentiaalisia työntekijöitä, koska käytössä olevat työkalut ovat lähes mahdottomia käyttää.

Me Aisolla aiomme muuttaa tämän tilanteen!

Haluamme auttaa yrityksiä rakentamaan ympäristönsä helposti, hyödyntämällä jatkuvan integroinnin ja jatkuvan toimituksen mallia. Tämä toimintamalli lyhentää toimitusaikoja ja auttaa pitämään datan puhtaana – kuten sen kuuluisi olla. Myös työntekijät uskaltavat ajaa testejään ja kokeiluitaan ilman, että pelkäävät niiden rikkovan jotakin.

Haluamme auttaa yrityksiä parantamaan projektinhallintaansa siten, että projektit valmistuvat ajallaan ja tuottavat mahdollisimman suuren arvon. Meidän lähestymistapamme auttaa asiakasta näkemään kokonaiskuvan projektista visualisoinnin ja läpinäkyvyyden kautta. Pyrimme pienentämään eräkokoja, jotta toimitusajat olisivat mahdollisimman lyhyitä ja virheiden määrät mahdollisimman pieniä. Mielestämme mikään projektimalli ei ole hopealuoti vaan se pitäisi valita aina sen mukaan, mikä parhaiten sopii projektiin. Toimintatavat eivät saa heikentää projektissa syntyvää arvoa.

Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan tekoälyratkaisuja, jotka vähentävät manuaalista työtä ja antavat työntekijöille mahdollisuuden tehdä ihmisarvolle sopivaa työtä. Haluamme auttaa yrityksiä tekemään järjestelmiä, joiden käyttäminen itsessään houkuttelee asiakkaita ja työntekijöitä.

Aiso on tekoäly- ja ohjelmistokehitysyritys, joka toimittaa korkean tason palveluita työntekijä- ja asiakastyytyväisyys korkeimpina arvoinaan.

Tiimi

Jani Peltoniemi

CEO, Co-founder

Project Manager

  • +358 50 379 8937
  • jani.peltoniemi(at)aiso.fi

Ilari Venäläinen

Co-founder

Software Consultant

  • +358 40 095 0498
  • ilari.venalainen(at)aiso.fi

Jarkko Vainio

Co-founder

Software Consultant

  • +358 50 363 7486
  • jarkko.vainio(at)aiso.fi

Ota yhteyttä