Yritys

Tekoäly- & ohjelmistokonsultointia sekä ratkaisuja

Aiso on tekoäly- ja ohjelmistokonsultointiyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia palveluja intohimonaan asiakastyytyväisyys. Kykenemme toimittamaan myös täysin räätälöityjä tekoäly- ja ohjelmistoprojekteja määrittelystä tuotantoon asti.

Toimialaosaaminen

Ohjelmistotuotanto

Meillä on monien vuosien kokemus korkealaatuisista ohjelmistoprojekteista. Olemme tehneet useita asiakas- ja tuoteprojekteja teollisuusautomaatiosta talousalan integraatioihin asti. Niin Webissä, natiivisti kuin myös tekoälyä hyödyntäen. Tiedämme kuinka asiat tehdään oikein ja olemme tietoisia kuinka helposti asiat voivat mennä projektissa pieleen. Pidämme jatkuvaa kehitystä tärkeänä yksilö- sekä projektitasolla, ja se heijastuu työskentelytavoissamme. Suosimme ketterää ohjelmistokehitystä sekä Lean-ajattelua tuotetun arvon maksimoimiseksi, turhien tehtävien poistamiseksi ja projektin tuotantoonviennin nopeuttamiseksi.

Teollisuusautomaatio

Olemme työskennelleet useita vuosia teollisuuautomaation parissa. Kokemusta on kertynyt merkittävästi laiva- ja voimalaitosmoottoreiden ohjausjärjestelmistä. Meillä on kokemusta niin sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnista kuin työpöytäsovellusten toteuttamisesta, joilla moottoreita ja laitteita ohjataan.

Taloushallinto

Kokemuksemme taloushallinnosta sisältää projektikokonaisuuksia, projektinhallintaa ja ohjelmistokehitystä. Olemme työskennelleet tilitoimistojen manuaalisten prosessien digitoimisen ja automatisoinnin parissa. Aisolaiset ovat kehittäneet tekoälyyn perustuvan laskujen digitoimiseen tarkoitetun ratkaisun, joka muuntaa PDF- ja paperilaskut sekä mobiililaitteella laskusta otetun kuvan e-laskuksi. Ratkaisu poikkeaa muista markkinoilla olevista ratkaisuista, koska se ei käytä ollenkaan manuaalisesti tehtäviä laskupohjia. Laskuilta löydetään arvoja perustuen konenäköön, edistyneisiin algoritmehin sekä koneoppimismalleihin.

Rahoitusteknologiat

Meillä on useita vuosia kokemusta rahastolaitosten ja pankkien kanssa työskentelystä. Tiedämme miten prosessit toimivat ja minkälaisia järjestelmiä rahoitusalalla on käytössä. Olemme olleet mukana kehittämässä ja ylläpitämässä useita integraatioita rahoitusalan järjestelmien välillä. Tämän lisäksi kokemusta on kaupankäyntiin sekä asiakaskohtaamisiin tarkoitettujen työkalujen kehittämisestä.

Palvelut

Aiso tarjoaa monipuolisesti ohjelmistoalan palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Keskitymme pääasiallisesti tekoäly- ja ohjelmistokonsultointiin.
 
Aison yksi tärkeimmistä tavoitteista on auttaa yrityksiä ymmärtämään mitä tekoälyllä tarkoitetaan ja lisäämään tietoisuutta sen käytännön sovellutuksista. Tämän lisäksi haluamme auttaa yrityksiä arvioimaan ja vertailemaan kuinka perinteiset ohjelmistokehitysmetodit poikkeavat koneoppimismallien kehityksestä, ja kuinka yhdistämällä koneoppimisen osaksi palveluja saavutetaan parempia tuloksia.

AI-konsultointi

AI-koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa asiakkaan henkilökuntaa tekoälyyn liittyviin konsepteihin ja lisätä tietoisuutta siitä mitä tekoäly on käytännössä.

Koulutuksessa käydään läpi yleistajuisesti mitä tekoäly on ja mitä sillä voi tehdä käytännön esimerkkien avulla. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan myös teknistä sisältöä osallistujien kiinnostuksen mukaan. AI-koulutus kestää noin 4 tuntia.

AI-esiselvityksessä tutkitaan ja arvioidaan olemassa olevan datan perusteella mahdollisuuksia hyödyntää koneoppimista nykyisten ratkaisujen tehostamiseen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Suosittelemme käymään läpi tarjoamamme AI-koulutuksen ennen AI-esiselvitystä. Näin yhteistyömme on alusta asti helpompaa sekä saavutamme parempia ja nopeampia tuloksia. Esiselvitys kestää arviolta 2-4 viikkoa.

AI-ratkaisu voidaan toteuttaa AI-esiselvityksen jälkeen. AI-ratkaisussa aloitamme tekemällä soveltuvuusselvityksen (PoC). Arviomme ja kokemuksemme mukaan 70-80% työajasta ensimmäisten koneoppimismallien tekemisessä menee olemassa olevan datan ymmärtämiseen ja sen muuntamiseen koneoppimisen opetusmateriaaliksi.

Pyrimme automatisoimaan edellä mainitut muuntamiset siten, että jatkossa uuden datan muuntaminen on nopeaa ja vaivatonta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa useampien koneoppimismallien testaamista, mikä johtaa oikean mallin löytämiseen merkittävästi nopeammin.

Toteutettua PoC:ia voidaan tarvittaessa arvioida ja testata sen soveltumista tuotteistamiseen. PoC:n tuotteistaminen koostuu enemmänkin perinteisestä ohjelmistosuunnittelusta, jossa meidän AI Buddyt voivat myös auttaa.

Aiso tarjoaa AI-asiantuntijoitaan työskentelämään osaksi tiimiä. Voimme työskennellä joko asiakkaan tiloissa tai etänä, riippuen tarpeesta.

AI Buddymme pitävät kompleksisten ongelmien ratkaisemisesta, tuottavuuden tehostamisesta, yhdessä tekemisestä ja tärkeimpänä siitä, että tekeminen on hauskaa ja siitä voi nauttia!

Aisolaisille on kertynyt kokemusta tekoälykonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla kehyksillä ja teknologioilla:

C++, Python, Tensorflow, Keras, scikit-learn, numpy, OpenCV, Tesseract OCR

Ohjelmistokonsultointi

Aison konsultit kykenevät toimittamaan tuotteen tai sen osan ketterästi projektikokonaisuutena.

Osaamme toteuttaa kompleksisia projekteja sisäisesti, mutta konsulttimme voivat myös työskennellä osana olemassa olevaa tiimiä asiakkaan tiloissa tai etänä.

Kokeneet konsulttimme voivat työskennellä erinäisissä projektirooleissa, kuten projektipäällikönä, ohjelmistoarkkitehtinä tai ohjelmistosuunnittelijana.

Ohjelmistoalalla soveltuvuusselvitykset ovat yleisimmin käytetty strategia, kun uuden idean tarinaa aletaan toteuttaa. Me Aisolla haluamme erityisesti olla mukana tuomassa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja markkinoille heti ensivaiheista alkaen.

Itse PoC pitää toimittaa nopeasti, jotta ideaa päästään testaamaan oikeilla markkinoilla. Olemmekin varmoja siitä, että Aisolaisten toteuttamat PoC:t ovat käyttökelpoisia 2-4 viikossa! Jos idea osoittautuu toimivaksi PoC:n avulla, niin Aisolaiset kykenevät myös toteuttamaan ideasta markkinoille suunnatun tuotteen.

Aiso tarjoaa konsulttejaan heidän erityistoimialaosaamisellaan ja korkealla teknologisella kyvykkyydellä lyhyen ajan ongelmanratkaisuun.

Voimme matkustaa asiakkaan tiloihin lähes minne vain ja työskentelemään siellä vähintään 1-4 viikkoa.

Aisolaisille on kertynyt kokemusta ohjelmistokonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla kehyksillä ja teknologioilla:

Modern C/C++, Qt/Qml, C#, .NET, Java, JS, React, React Native, NodeJS, Python, OpenCV, Tesseract OCR, MySQL, PostgreSQL

Meille on kertynyt kokemusta ohjelmistokonsultointiin liittyvistä palveluista seuraavilla työkaluilla ja metodeilla:

UML, BPMN2, Agile, Scrum, Kanban, Lean, Odoo ERP, Gitlab CI/CD, Ansible, Docker, Apache2, IIS

Toteutetut projektit

Gylling Accounting
Kehitetty ratkaisu tuo tehostusta laskujen digitointityöhön sekä on selkeästi helppokäyttöisempi, kuin markkinoilla olevat mallipohjiin perustuvat tuotteet. Laskujen mallipohjien tekeminen olisi tuonut jatkuvia lisäkustannuksia, jotka voidaan nyt kokonaan välttää. Aiso käytti projektissa uusimpia teknologioita, jotka luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aisolla nämä teknologiat ovat hyvin hallussa ja he ymmärsivät miten niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.

- Max Gylling, CEO
Lue koko tarina
Aibidia
Aiso toteutti ratkaisuumme toiminnallisuudet ja arkkitehtuurin oman tuotekehitystiimimme keskittyessä pääasiassa analytiikkojen visualisointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja lopputulos ylitti odotuksemme. Ratkaisussamme käytettävät teknologiat olivat Aisolaisille osin uusia, mutta he omaksuivat ne todella nopeasti. Aisolaisten sitoutumista ja ammattitaitoa voi vain kehua.

- Kim Jämiä, CTO
Lue koko tarina

Asiakkaitamme

Tietoa meistä

Tiedämme, että liiketoiminnassa menetetään paljon arvoa huonosti rakennetuista IT-ympäristöistä ja toimintamalleista johtuen.
 

Olemme nähneet kuinka huonosti konfiguroidut ympäristöt aiheuttavat virheitä ja virheellistä dataa. Testi- ja tuotantoympäristöjä ei välttämättä ole eroteltu toisistaan, mistä johtuen tuotantoympäristöä käytetään testaamiseen. Muutokset testeissä saattavat rikkoa tuotantoympäristön ja työntekijät eivät uskalla täten käyttää testiympäristöä, koska pelkäävät toimenpiteen vaikuttavan tuotantoon.

Olemme nähneet, kuinka muutaman kuukauden projekti on vielä käynnissä kolmen vuoden jälkeen, projektien lopputuotokset eivät vastaa todellisia tarpeita ja juurisyitä ei ratkaista ollenkaan. Tämän lisäksi projektimalli saattaa olla tärkeämpi kuin projektin tuottama arvo.

Olemme nähneet kuinka työntekijät joutuvat tekemään tylsiä automatisoitavia tehtäviä ja siten hukkaavat potentiaalinsa. Yritykset saattavat jopa menettää asiakkaitaan tai potentiaalisia työntekijöitä, koska käytössä olevat työkalut ovat lähes mahdottomia käyttää.

Me Aisolla aiomme muuttaa tämän tilanteen!

Haluamme auttaa yrityksiä rakentamaan ympäristönsä helposti, hyödyntämällä jatkuvan integroinnin ja jatkuvan toimituksen mallia. Tämä toimintamalli lyhentää toimitusaikoja ja auttaa pitämään datan puhtaana – kuten sen kuuluisi olla. Myös työntekijät uskaltavat ajaa testejään ja kokeiluitaan ilman, että pelkäävät niiden rikkovan jotakin.

Haluamme auttaa yrityksiä parantamaan projektinhallintaansa siten, että projektit valmistuvat ajallaan ja tuottavat mahdollisimman suuren arvon. Meidän lähestymistapamme auttaa asiakasta näkemään kokonaiskuvan projektista visualisoinnin ja läpinäkyvyyden kautta. Pyrimme pienentämään eräkokoja, jotta toimitusajat olisivat mahdollisimman lyhyitä ja virheiden määrät mahdollisimman pieniä. Mielestämme mikään projektimalli ei ole hopealuoti vaan se pitäisi valita aina sen mukaan, mikä parhaiten sopii projektiin. Toimintatavat eivät saa heikentää projektissa syntyvää arvoa.

Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan tekoälyratkaisuja, jotka vähentävät manuaalista työtä ja antavat työntekijöille mahdollisuuden tehdä ihmisarvolle sopivaa työtä. Haluamme auttaa yrityksiä tekemään järjestelmiä, joiden käyttäminen itsessään houkuttelee asiakkaita ja työntekijöitä.

Aiso on tekoäly- ja ohjelmistokehitysyritys, joka toimittaa korkean tason palveluita työntekijä- ja asiakastyytyväisyys korkeimpina arvoinaan.

Tiimi

Jani Peltoniemi

CEO, Co-founder

Project Manager

  • +358 50 379 8937
  • jani.peltoniemi(at)aiso.fi

Ilari Venäläinen

Co-founder

Software Consultant

  • ilari.venalainen(at)aiso.fi

Jarkko Vainio

Co-founder

Software Consultant

  • jarkko.vainio(at)aiso.fi

Ota yhteyttä