Yrityksen arvot – turhanpäiväistä löpertelyä?

Tästä starttaa Aison ensimmäinen blogikirjoitus, joka käsittelee yrityksen arvoja. Kerromme blogissa yrityksemme kuulumisia, näkemyksiä teknologioista sekä muita mieleen tulevia asioita. 

Pitkän aikaa pidin keskustelua yrityksen arvoista turhanpäiväisenä löpertelynä, “duuniahan täällä ollaan tekemässä”. Mikäli yrityksen arvot ovat sellaiset joita kukaan – edes yrityksen johto – ei tajua, ne ovatkin turhaa hömppää. Yrityksen arvojen tulee olla sellaiset, jotka näkyvät jokapäiväisessä tekemisessä ilman päälle liimaamista. Arvot on helppo määritellä, mutta niitä on monesti yllättävän vaikea noudattaa.

Mitkä ovat sitten Aison arvot ja miten me Aisossa noudatamme niitä?

Arvoja on kaksi: asiakastyytyväisyys sekä työntekijätyytyväisyys. Nämä ovat myös toisiaan ruokkivia arvoja. Olemme valinneet nämä arvot, koska niiden noudattaminen on meidän käsissämme. Lähdetään liikkeelle siitä ihanasta arvomaailman kliseestä “asiakastyytyväisyydestä”.

Mistä meidän mielestämme asiakastyytyväisyys ohjelmistokonsultoinnissa koostuu?

  • Laadukkaasta työstä: ratkaistaan oikeaa ongelmaa, ei pelkästään oiretta. Virheitä tulee aina, joten pyritään jatkuvaan parantamiseen. Yritetään aina tehdä enemmän kuin “pakolliset”. Haastetaan oletukset, niin asiakkaan, kuin omatkin. Vältetään turhaa työtä. Tehdään muutoinkin hyvää jälkeä.
  • Joustavuudesta: Projektien aikana tulee aina yllätyksiä ja nämä vaativat monesti joustavuutta. Ollaan muutama pidempi päivä töissä, että saadaan projekti maaliin ajoissa, tehdään “työhön kuulumatonta” työtä asioiden edistämiseksi, matkustetaan yllättäen asiakkaalle palaveriin.
  • Läpinäkyvyydestä: Toimivaan yhteistyöhön kuuluu jatkuva läpinäkyvyys. On tärkeää, että kaikki ovat tietoisia projektien ja tehtävien tilanteesta, menivät ne sitten hyvin tai huonosti. Huonoja uutisia on erityisen vaikea kertoa ja kuulla, mutta tietämättömyys, yllätykset ja varautumattomuus aiheuttavat paljon enemmän kipua kuin totuuslaastarin irti repäiseminen.
  • Luotettavuus: Kaikki yllä mainitut näkökulmat ovat omiaan ruokkimaan luotettavuutta. Tavoitetila on, että asiakas uskaltaa kertoa tulevaisuuden näkemyksistään ja suunnitelmista avoimesti, jolloin myös toimittaja pystyy varautumaan ja toisaalta auttamaan suunnittelussa. Jos toimittaja pidetään pimennossa ja “need to know basis” -näkemyksellä työn laatu kärsii kokonaiskuvan ja tähtäimen puuttuessa.

Nyt kun olemme määritelleet, millaisista osasista asiakastyytyväisyys koostuu, pitää miettiä kuka nuo osaset toimittaa. Tästä pääsemmekin Aison toiseen arvoon,  työntekijätyytyväisyyteen.

Työntekijät ovat ne, jotka tekevät laadukasta työtä, haastavat itsensä sekä asiakkaan ja pyrkivät jatkuvasti parantamaan omaa tekemistään. Työntekijät joustavat tarvittaessa, tekevät pitkää päivää ja matkustavat. Työntekijät tietävät missä projekti menee ja kertovat tilanteesta asiakkaalle. Työntekijät luovat uskottavuutta ja luotettavuutta toimittajan ja asiakkaan väliin.

Jotta työntekijä pystyy mahdollisimman paljon vaikuttamaan asiakastyytyväisyyteen, hänellä tulee olla sekä vastuuta että valtaa asiakkuudesta. Työntekijän tulee saada yritykseltä tukea asiakkuuden hoitoon. Toisaalta työntekijällä pitää olla riittävästi tietoa oman yrityksen asioista, tilanteesta ja tavoitteista, jotta hän voi tehdä myös yrityksen kannalta hyviä päätöksiä asiakkuuden hoidossa. Yrityksen pitää sallia virheiden tekeminen ja palkita yrittämisestä. Kaiken tämän lisäksi työnantajan pitää tehdä kaikkensa, jotta työn tekeminen on hauskaa. Mielipiteeni tästä eroaa selkeästi monien muiden henkilöiden näkemyksen kanssa. Kyllä, töissä välillä vituttaa ja se kuuluu asiaan, mutta työnantaja ei saa välttää vastuutaan hyvän työympäristön luomisessa piiloutumalla “töissä ei kuulu olla hauskaa” -toteamuksen taakse.

Myös asiakas voi vaikuttaa käyttämiensä konsulttien työtyytyväisyyteen antamalla positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä. Itse olen aina saanut erittäin pehmeän ja pörröisen olon, kun asiakas on kiittänyt hyvästä työstä. Positiivinen palaute, niin asiakkaan kuin työnantajankin puolelta, ruokkii halua tehdä töitä entistä paremmin.

Kehittävä palaute ja epäkohtiin puuttuminen on myös erittäin tärkeää. Usein asiakas ei kuitenkaan halua sanoa tästä suoraan suorittavalle konsultille. Näissä tapauksissa olisi kuitenkin tärkeää, että työnantaja on tietoinen ongelmista, jotta voi ohjata työntekijää oikeaan suuntaan.

Tässä siis Aison kaksi arvoa, asiakastyytyväisyys sekä työntekijätyytyväisyys. Meidän mielestämme nämä arvot ovat tiiviisti linkittyneet yhteen. Näitä arvoja noudatamme jokapäiväisessä työssämme ja yrityksemme kehityksessä. Todennäköisesti emme näillä onnistu saavuttamaan maailmanrauhaa, mutta toivottavasti tyytyväisiä asiakkaita ja onnellisia työntekijöitä.