Aibidia

”Aiso toteutti ratkaisuumme toiminnallisuudet ja arkkitehtuurin oman tuotekehitystiimimme keskittyessä pääasiassa analytiikkojen visualisointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja lopputulos ylitti odotuksemme. Ratkaisussamme käytettävät teknologiat olivat Aisolaisille osin uusia, mutta he omaksuivat ne todella nopeasti. Aisolaisten sitoutumista ja ammattitaitoa voi vain kehua.”

Kim Jämiä, CTO

Mitä tehtiin?

Aiso toi korkeatasoista ohjelmistokehitysosaamista Aibidian arvoketjuanalyysityökalun kehitykseen, jolla helpotetaan globaalien organisaatioiden siirtohinnoittelua. Kehitystyö suoritettiin Aisolla itsenäisenä projektina Aibidian määrittelyjen mukaisesti.


Kehitystyö tehtiin olemassa olevaan koodipohjaan, jonka teknologiat ja yksityiskohdat otettiin haltuun ennätysajassa. Ohjelmistokehitystyön lisäksi Aiso tuotti projektiin arkkitehtuurisuunnittelun sekä projektinhallinnan.

Miksi tehtiin?

Aibidia VCA Lite on markkinoiden ensimmäinen rakenteellistettu pilvipohjainen työkalu arvoketjuanalyysin tekemiseen. Arvoketjuanalyysin kvantifiointi, allokaatioanalytiikkojen visualisointi ja ratkaisun interaktiivinen käyttöliittymä tukevat monikansallisten konsernien siirtohinnoittelun operatiivista suunnittelua ja dokumentointia.


Tämä tulee jatkossa olemaan yhä tärkeämpää, jotta monikansalliset yritykset pystyvät täyttämään siirtohinnoitteluraportoinnin uudet vaatimukset. Aison avulla Aibidia sai VCA Liten demo-version valmiiksi ennen tärkeää kansainvälistä sidosryhmätapahtumaa.

Käytetyt teknologiat

Frontend: VueJs, Bulma, Buefy

Backend: C#, .NET framework 4.7.2,  MSSQL

Laitetaan projektit aisoihin ja valloitetaan maailma yhdessä. 

Ota yhteyttä!

Jani_MV_resized.jpg

Jani Peltoniemi

CEO, Co-founder