Gylling Accounting

“Kehitetty ratkaisu tuo tehostusta laskujen digitointityöhön sekä on selkeästi helppokäyttöisempi, kuin markkinoilla olevat mallipohjiin perustuvat tuotteet. Laskujen mallipohjien tekeminen olisi tuonut jatkuvia lisäkustannuksia, jotka voidaan nyt kokonaan välttää. Aiso käytti projektissa uusimpia teknologioita, jotka luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aisolla nämä teknologiat ovat hyvin hallussa ja he ymmärsivät miten niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.”

-Max Gylling, CEO

Mitä tehtiin?

Aisolaiset kehittivät tekoälypohjaisen PDF- ja paperilaskujen digitalisointiratkaisun Gylling Accountingin liiketoimintatarpeeseen. Ratkaisussa kehitettiin toisistaan riippumaton Web-sovellus ja digitalisointimoottori. 

Web-sovellusta käytetään arkistoimaan ja vahvistamaan yksittäisiltä laskuilta löydetyt ja digitalisoidut arvot. Digitalisointimoottori käyttää konenäköä, edistyneitä algoritmeja sekä tekoälyä arvojen etsimiseen.

Miksi tehtiin?

Tilitoimistolla käytössä olleet ratkaisut vastaavasta palvelusta eivät soveltuneet kokonaisuudessaan tulevaisuuden tarpeisiin. Laskujen digitointipalvelun ulkoistaminen, erityisesti laskumäärän kasvaessa, on merkittävä kuluerä eikä markkinoilta löytynyt helppokäyttöistä ratkaisua, joka ei perustu laskuille tehtyihin mallipohjiin. Mallipohjaisella ratkaisulla tarkoitetaan sovellusta, jossa erityyppisille laskuille tehdään työkalujen avulla monimutkainen malli haluttujen arvojen löytämiseksi laskulta.

Aisolaisten kehittämän ratkaisun päätavoitteena oli tehdä laskuilta löytyneiden arvojen vahvistamisesta käyttäjäystävällistä sekä kokonaan poistaa mallien tekemisen tarve erityyppisille laskuille. Kehitetty ratkaisu toi kustannustehokkaan ja miellyttävämmän tavan digitalisoida paperisten ja PDF -muotoisten ostolaskujen käsittely.

Käytetyt teknologiat

Web: React, NodeJS, PostgreSQL

Digitalisointimoottori: C++, Python, Keras, TensorFlow, Scikit-learn, OpenCV, Tesseract OCR

DevOps / Jakelu: Docker, GitLab CI/CD, Ansible, Apache 2

Laitetaan projektit aisoihin ja valloitetaan maailma yhdessä. 

Ota yhteyttä!

Jani_MV_resized.jpg

Jani Peltoniemi

CEO, Co-founder