Järjestelmäkehitys

Kun kehitystyössä käytetään kunnollisia työkaluja, versionhallinta ja tuotantoonsiirtoputket on kunnossa, pystytään keskittymään oikeaan kehitystyöhön ja vähennetään inhimillisten virheiden määrää.

Projektitarinoita

Aibidia

Aiso toteutti ratkaisuumme toiminnallisuudet ja arkkitehtuurin oman tuotekehitystiimimme keskittyessä pääasiassa analytiikkojen visualisointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja lopputulos ylitti odotuksemme. Ratkaisussamme käytettävät teknologiat olivat Aisolaisille osin uusia, mutta he omaksuivat ne todella nopeasti. Aisolaisten sitoutumista ja ammattitaitoa voi vain kehua.​

Mitä tehtiin?

Aiso toi korkeatasoista ohjelmistokehitysosaamista Aibidian arvoketjuanalyysityökalun kehitykseen, jolla helpotetaan globaalien organisaatioiden siirtohinnoittelua. Kehitystyö suoritettiin Aisolla itsenäisenä projektina Aibidian määrittelyjen mukaisesti.


Kehitystyö tehtiin olemassa olevaan koodipohjaan, jonka teknologiat ja yksityiskohdat otettiin haltuun ennätysajassa. Ohjelmistokehitystyön lisäksi Aiso tuotti projektiin arkkitehtuurisuunnittelun sekä projektinhallinnan.

Miksi tehtiin?

Aibidia VCA Lite on markkinoiden ensimmäinen rakenteellistettu pilvipohjainen työkalu arvoketjuanalyysin tekemiseen. Arvoketjuanalyysin kvantifiointi, allokaatioanalytiikkojen visualisointi ja ratkaisun interaktiivinen käyttöliittymä tukevat monikansallisten konsernien siirtohinnoittelun operatiivista suunnittelua ja dokumentointia.


Tämä tulee jatkossa olemaan yhä tärkeämpää, jotta monikansalliset yritykset pystyvät täyttämään siirtohinnoitteluraportoinnin uudet vaatimukset. Aison avulla Aibidia sai VCA Liten demo-version valmiiksi ennen tärkeää kansainvälistä sidosryhmätapahtumaa.

Käytetyt teknologiat

Frontend: VueJs, Bulma, Buefy

Backend: C#, .NET framework 4.7.2,  MSSQL

Mitä saavutettiin?

Projekti valmistui aikataulussa, budjetissa sekä asiakkaan ilmaisun mukaan: ”ylitti odotukset”.

Gylling Accounting

Kehitetty ratkaisu tuo tehostusta laskujen digitointityöhön sekä on selkeästi helppokäyttöisempi, kuin markkinoilla olevat mallipohjiin perustuvat tuotteet. Laskujen mallipohjien tekeminen olisi tuonut jatkuvia lisäkustannuksia, jotka voidaan nyt kokonaan välttää. Aiso käytti projektissa uusimpia teknologioita, jotka luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aisolla nämä teknologiat ovat hyvin hallussa ja he ymmärsivät miten niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.​

Mitä tehtiin?

Aisolaiset kehittivät tekoälypohjaisen PDF- ja paperilaskujen digitalisointiratkaisun Gylling Accountingin liiketoimintatarpeeseen. Ratkaisussa kehitettiin toisistaan riippumaton Web-sovellus ja digitalisointimoottori. 

Web-sovellusta käytetään arkistoimaan ja vahvistamaan yksittäisiltä laskuilta löydetyt ja digitalisoidut arvot. Digitalisointimoottori käyttää konenäköä, edistyneitä algoritmeja sekä tekoälyä arvojen etsimiseen.

Miksi tehtiin?

Tilitoimistolla käytössä olleet ratkaisut vastaavasta palvelusta eivät soveltuneet kokonaisuudessaan tulevaisuuden tarpeisiin. Laskujen digitointipalvelun ulkoistaminen, erityisesti laskumäärän kasvaessa, on merkittävä kuluerä eikä markkinoilta löytynyt helppokäyttöistä ratkaisua, joka ei perustu laskuille tehtyihin mallipohjiin. Mallipohjaisella ratkaisulla tarkoitetaan sovellusta, jossa erityyppisille laskuille tehdään työkalujen avulla monimutkainen malli haluttujen arvojen löytämiseksi laskulta.

Aisolaisten kehittämän ratkaisun päätavoitteena oli tehdä laskuilta löytyneiden arvojen vahvistamisesta käyttäjäystävällistä sekä kokonaan poistaa mallien tekemisen tarve erityyppisille laskuille. Kehitetty ratkaisu toi kustannustehokkaan ja miellyttävämmän tavan digitalisoida paperisten ja PDF -muotoisten ostolaskujen käsittely.

Käytetyt teknologiat

Web: React, NodeJS, PostgreSQL

Digitalisointimoottori: C++, Python, Keras, TensorFlow, Scikit-learn, OpenCV, Tesseract OCR

DevOps / Jakelu: Docker, GitLab CI/CD, Ansible, Apache 2

Mitä saavutettiin?

Kehitetty ratkaisu tuo tehostusta laskujen digitointityöhön sekä on selkeästi helppokäyttöisempi, kuin markkinoilla olevat mallipohjiin perustuvat tuotteet.

Muita asiakasprojekteja

Tavarataloketjun logistiikka-alihankkija

Mitä tehtiin?

Aisolaiset automatisoivat PDF muotoisten kuljetusmääräysten digitalisoinnin  ja dokumenteista purettujen arvojen viennin jatkokäsittelyyn.

Miksi tehtiin?

Asiakas saa tavaratalolta PDF muodossa olevia kuljetusmääräyksiä, jotka yrityksen piti järjestellä eteenpäin jatkokäsittelyyn. PDF:n jatkokäsittely oli täysin manuaalista työtä

Ratkaisun päätavoitteena oli vähentää käsin tehtävää työtä ajosuunnittelussa.

Käytetyt teknologiat

Digitalisointi: Tesseract OCR, C++, Python, Tensorflow

Palvelin / Backend: Rust, Upcloud

Mitä saavutettiin?

PDF:n digitalisointi onnistui ja PDF:stä saatiin eroteltua halutut tiedot ja lähetettyä eteenpäin automaattiseen reittisuunnitteluun.

Ratkaisu poisti ihmisen osallistumisen prosessiin täysin ja vapautti siten aikaa tuoden kustannussäästöjä.

Kulunvalvontaa tekevä yritys

Mitä tehtiin?

Aiso rakensi kulunhallintajärjestelmään taustajärjestelmän, joka tarjosi rajapinnan mobiilisovellukselle sekä yhteyden nykyiseen hallintajärjestelmään.

Miksi tehtiin?

Aiemmin kulunvalvonnassa ovet ja portit saatiin auki soittamalla järjestelmässä olevasta puhelinnumerosta. Numeroita lisättiin järjestelmään aiemmin manuaalisesti, käytännössä ylläpitäjät lähettivät sähköpostia. Tämä helpommaksi sekä ylläpitäjille että käyttäjille.

Käytetyt teknologiat

Backend: Golang, MySQL, Swagger

DevOps/Palvelin: Docker, Gitlab, Jelastic

Mitä saavutettiin?

Toteutetimme taustajärjestelmän, joka tarjosi rajapinnan mobiilisovellukselle ja keskusteli vanhan järjestelmän kanssa. Asiakas pääsi aloittamaan sovelluksen beta testauksen valikoitujen asiakkaiden kanssa ja sai hyvän alustan jatkokehittää palveluaan tarpeiden mukaan.

Suomalainen terveydenhuollon IT-palveluita tarjoava yritys

Mitä tehtiin?

Aiso tarjosi mobiilisovelluksen kehitystyötä terveydenhuollon kuljetusten hallinnointisovellukseen.

Miksi tehtiin?

Asiakkaallamme ei ollut riittävästi omia resursseja toteutukseen ja tuotantoonvientiin. Aisolaisilla on pitkä tausta mobiilikehityksestä, joten avustimme asiakastamme tarjoamalla tarvitut resurssit kehityksen loppuunvientiin.

Käytetyt teknologiat

Frontend: React Native, React Navigation

Muut: Android, Expo, Play Store, Figma

Mitä saavutettiin?

Tuote saatiin vietyä onnistuneesti tuotantokäyttöön loppuasiakkaille tavoitellussa aikataulussa.

Autoteollisuuden yritys

Mitä tehtiin?

Aisolaiset tekivät algoritmi- ja ohjelmistokehitystä autoteollisuuteen kompleksiseen kokonaisuuteen. Projektissa kehitettiin kokonaisvaltaista alustaa itseohjautuville autoille.

Miksi tehtiin?

Asiakkaamme tarvitsi korkean osaamistason omaavia tekijöitä oman tiiminsä avuksi.

Käytetyt teknologiat

Alustakehitys: C++, Python, ROS, cuda, Qt, PyQT, numpy, scikit-learn, OpenCV

Muut: Bazel, LeSS, Google test & benchmark

Mitä saavutettiin?

Kehitettiin asiakkaalle kaupallisesti hyödynnettäviä moduuleja.

Laitetaan projektit aisoihin ja valloitetaan maailma yhdessä. 

Ota yhteyttä!

Jani_MV_resized.jpg

Jani Peltoniemi

CEO, Co-founder