Projektinhallinta

Olemme toimineet projektipäällikön roolissa ns. molemmilla puolilla pöytää. Olemme auttaneet asiakkaidemme sisäistä projektinhallintaa isoissa projekteissa, jossa vaaditaan paljon asiakkaan sisäistä työtä sekä toimittajahallintaa. Toisaalta olemme toimineet asiakkaamme järjestelmätoimituksessa projektipäällikkönä ja vastanneet toimituksen suunnittelusta ja eteenpäin viemisestä. Toimimme sitten tilaajan tai toimittajan puolelle, pyrimme aina ohjaamaan toimintamalleja ketterämpään suuntaan suurimman arvon saavuttamiseksi.
 
Ketteriä toimintamalleja käyttämällä vältetään turhaa työtä, kun suuntaa voidaan kääntää tarvittaessa nopeasti, virheet huomataan aikaisessa vaiheessa sekä todellinen tarve saadaan täytettyä.

Aiempia asiakasprojekteja

Suomalainen pankki

Mitä tehtiin?

Tarjosimme suomalaiselle pankille projektinhallintaa heidän peruspankkiuudistukseensa. Avustimme monipuolisesti eri projektinhallinnan alueilla, kuten työ- ja projektimallien suunnittelussa, aikataulujen suunnittelussa, riippuvuuksien hallinnassa, töiden järjestelyssä sekä raportoinnissa.

Miksi tehtiin?

Asiakkaamme tarvitsi projektipäällikön varmistamaan, että liiketoiminnalliset vaatimukset tulee kerättyä ja saatettua toimittajan tietoon. Tämän kaltaiseen hankkeeseen liittyy yleensä myös paljon riippuvuuksien hallintaa sekä parhaiden toimintatapojen suunnittelua ja jalkauttamista.

Käytetyt metodit

Työskentelymallit: Agile, Jira

Visualisointi: BPMN

Mitä saavutettiin?

Projektin aikana saatiin kerättyä tarvemäärittelyt useilta eri osa-alueilta.

Suomalainen pankkialan IT-toimittaja

Mitä tehtiin?

Toimimme projektipäällikön roolissa asiakkaalla, joka toimitti ratkaisua omalle asiakkaalleen. Kyseessä oli laaja projekti, jonka määrittely oli hyvin korkealla tasolla. Lähdimme vetämään projektia eteenpäin ketterillä menetelmillä. Määrittelyjä edistettiin samaan aikaan toteutustyön kanssa ja tuotantoon kerralla siirrettävien osioiden koko pidettiin pienenä.

Miksi tehtiin?

Asiakkaallemme käynnistyi iso hanke, johon he tarvitsivat projektipäällikön suunnittelemaan projektia ja varmistamaan, että toimitus vastaa asiakastarpeita, haasteet ratkotaan sekä projekti valmistuu ajallaan.

Käytetyt metodit

Työskentelymallit: Scrum, SAFe, Agile, Jira, Confluence

VisualisointiBPMN

Mitä saavutettiin?

Ketterät metodit osoittautuivat toimiviksi ja projekti saatiin vietyä maaliin ajallaan sekä budjetissa. 

Laitetaan projektit aisoihin ja valloitetaan maailma yhdessä. 

Ota yhteyttä!

Jani_MV_resized.jpg

Jani Peltoniemi

CEO, Co-founder