Harhaluuloja tekoälystä: Tekoäly voi tehdä kaiken paremmin kuin ihminen

Joku saattoi jo törmätä LinkedInissä postauksiimme tekoälyyn liittyvistä yleisimmistä harhaluuloista. Aihe on sen verran laaja että ihan ei 3000 merkin postauksessa saa avattua kaikkia yksityiskohtia, vaikka asiaa kuinka tiivistäisi. Lyhyesti ilmaistuna tekoäly nähdään kaiken ratkaisevana hopealuotina, mutta tekeekö tekoäly oikeasti kaiken paremmin kuin ihminen?

On totta, että tietyissä tilanteissa tekoäly päihittää ihmisen. Esimerkiksi peleissä, joissa tavoitteet ja mekanismit ovat selkeitä, ei ihminen pärjää tekoälylle. Kun AlphaGo -tekoäly päihitti kokeneen ammattilaispelaajan Go-lautapelissä, uutisoitiin siitä laajasti ympäri maailmaa. Tapahtuma on merkittävä, sillä Go-lautapeliä on pidetty liian vaikeana tietokoneille. Tekoäly myös voittaa ihmisen erilaisissa tietokilpailuissa, sillä se ymmärtää lukemaansa ihmistä paremmin.

Parhaiten tekoäly toimii apuna rutiininomaisissa töissä, jotka sisältävät loogisia syy-seuraussuhteita. Sosiaali- ja terveysalalla tekoäly toimii parhaiten hoitotyön tukena, mutta se ei korvaa lääkärin ja asiakkaan välistä inhimillistä kohtaamista.Tekoäly voi havaita sairauksia jopa lääkäreitä paremmin, mutta se ei huomioi yksilön henkilökohtaisia näkemyksiä tai toiveita hoitomenetelmän valinnassa. Tekoäly ei osaa vastata kysymykseen ‘miksi’, sillä se ei tunnista motiiveja, tunteita tai asioiden syviä merkityksiä. Henkilökohtaiset preferenssit pitäisi syöttää luettavaan ja tallennettavaan muotoon, jotta ne toimisivat yhdessä tekoälyn kanssa. 


Tiettyyn pisteeseen asti tekoäly voi tuottaa tekstiä. Onhan tekoälytutkimuksessa oma haaransakin tekstingeneroinnille NLG (Natural Language Generation). Sen avulla voidaan esimerkiksi laatia automatisoituja dokumentteja ja raportteja, ja näin vähentää mekaanisesti tehtävää työtä. Tunteiden kuvaamisen ja spontaaniuden puuttumisen vuoksi tekoäly ei kuitenkaan kykene luovaan tarinankerrontaan. Uuden luominen ja keksiminen onkin yksi merkittävimmistä asioista, joita tekoäly ei tee ihmistä paremmin. Tekoäly pohjautuu annettuihin suuntaviivoihin ja dataan, joiden perusteella se suorittaa määrättyä tehtävää. Parhaimmillaan tekoäly on työkalu, joka suorittaa yksinkertaiset rutiinitehtävät antaen ihmiselle enemmän aikaa ideointiin ja uuden luomiseen.