Mikä ihmeen Go?

Saimme Aisolla ensikosketuksen Go-ohjelmointikieleen pari vuotta sitten. Ensikokeilun jälkeen Go on ollut osa useampaa eri projektia ja selvästi yleistymässä muuallakin. Mutta se on edelleen tuntemattomampi kuin vanhemmat kielet ja monet varmaan miettivätkin miksi hypätä uuden kielen kyytiin vai onko vanhassa vara parempi?

Go:n juuret.

Go-ohjelmointikieli, joka tunnetaan myös nimellä golang sen vanhan domainin vuoksi ( golang.org → nyk. go.dev ), on staattisesti tyypitetty, käännettävä kieli, jonka Google-insinöörit Robert Griesemer, Rob Pike ja Ken Thompson kehittivät 2007. Jukisuuteen Go tuli ensimmäisen kerran 2009 ja versio 1.0 julkaistiin 2012. Eli kyseessä on suhteellisen uusi ohjelmointikieli. Go:n tavoitteena oli korjata Googlella käytössä olleiden kielten ongelmat, mutta säilyttää niiden hyvät puolet, kuten C:n ajon aikainen tehokkuus ja staattinen tyypitys, javascriptin ja pythonin luettavuus ja käytettävyys. Lisäksi tarkoituksena oli luoda kieli joka tukisi nykyaikaisten tietokoneverkkojen kovia tehokkuusvaatimuksia ja moniprosessointia.

Go:n hyvät puolet.

Suunnittelufilosofiasta päästään mukavasti Go:n hyviin puoliin, joita voisi listata pitkäänkin, mutta ehkä ne tärkeimmät mitä meidän projekteissa huomattu.

Yksinkertaisuus: Go on suunniteltu yksinkertaisuutta silmällä pitäen. Sen syntaksi on selkeä ja helppo ymmärtää, mikä mahdollistaa koodin nopean kirjoittamisen ja ylläpidon. Tämä yksinkertaisuus vähentää myös virheiden todennäköisyyttä ja tekee koodikannasta helpommin hallittavan. Lisäksi Go:ssa on tehokas roskankerääjä, joka takaa tehokkaan muistinhallinnan ja helpottaa kehittäjän työtä entisestään.

Nopeus: Go on käännettävä kieli, mikä tarkoittaa, että se käännetään konekieleksi ennen suorittamista. Tämä johtaa nopeampaan suoritusaikaan verrattuna tulkittaviin kieliin, kuten Pythoniin tai JavaScriptiin. Go:n kääntäjä itse taas on kevyt ja tehokas, eli kehitäjä ei juurikaan kerkeä sormia pyöritteleen käännöstä odotellessaan.

Rinnakkaisuus: Yksi Go:n erottuvista ominaisuuksista on sen sisäänrakennettu tuki rinnakkaisohjelmoinnille. Go:n rinnakkaisuusmalli perustuu go-rutiineihin ja kanaviin, mikä mahdollistaa tehokkaiden ja skaalautuvien ohjelmien kirjoittamisen ja jotka voivat suorittaa useita tehtäviä samanaikaisesti.

Kattava standardi kirjasto: Go:n mukana tulee kattava standard library, joka sisältää valmiit paketit verkkojen luomiseen, I/O varten, salauksia varten ja moneen muuhun. Tämä vähentää ulkoisten kirjastojen tarvetta ja tekee kestävien sovellusten rakentamisesta helpompaa. Go:ssa on myös sisäänrakennettu hallintatyökalu riippuvuuksille. Tämä mahdollistaa ulkoisten pakettien tuomisen ja käyttämisen omassa koodissa erittäin helpoksi ja jota voi verrata Rustin Cargoon tai Noden pakettienhallintaan. 

Alustojen välinen yhteensopivuus: Go-ohjelmia voidaan kääntää eri käyttöjärjestelmille ja arkkitehtuureille ilman muutoksia itse koodiin. Tämä tekee siitä alusta riippumattoman kielen ja hyvän lähtökohdan ohjelmille joita halutaan käyttää useissa eri ympäristöissä. Käytännössä Go ohjelma kääntyy yhdeksi staattiseksi binääriksi, joka sisältää kaikki riippuvuudet. Tämän vuoksi ohjelman käyttöönotto on helppoa kun ei tarvitse murehtia jaetuista kirjastoista tai tarkemmin määritellystä ajonaikaisesta ympäristöstä kuten C++ tai Javan kanssa.

Sisäänrakennettu testauskirjasto. Go:n mukana tulee valmiit testaustyökalut, joten ulkoista kirjastoa ei tarvita yksikkötestaukseen tai koodinkattavuuden tarkasteluun.

“Tooling has always been a problem with our legacy code base… but we have found that Go has excellent tooling, plus built-in testing, benchmarking, and profiling frameworks. It is easy to write efficient and resilient applications. After working on Go, most of our developers don’t want to go back to other languages.

Benjamin Cane, Vice President and Principal Engineer at American Express

Minkälaisiin projekteihin Go olisi hyvä vaihtoehto?

Mikään hopealuoti Go ei ole ja teknologiat kannattaakin aina valita projektin mukaan, mutta Go on hyvä valita eritoten moderneihin verkkoratkaisuihin tai pilvipalveluihin jotka vaativat skaalautuvuutta ja tehokkuutta.

Gopher image by Renee French, licensed under Creative Commons 4.0 Attributions license.

Web: Go on erinomainen valinta verkkosovellusten rakentamiseen, erityisesti sellaisiin, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä ja skaalautuvuutta. Go:n standardi kirjaston HTTP ominaisuudet, sekä sen yksinkertainen syntaksi- ja rinnakkaisuustuki tekevät siitä täydellisen RESTful-sovellusliittymien ja verkkopalvelimien kehittämiseen.

Verkot: Go on suosittu valinta verkkotyökalujen ja välityspalvelinten luomiseen. Go:n standardi kirjasto sisältää useita paketteja, joiden avulla verkkosovellusten luominen on helppoa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi matalan tason verkkoprotokollien toteuttamisen, salauksen ja socket toteutuksien luonnin ilman ulkoisia paketteja.

Pilvipalvelut ja pilvi applikaatiot: Go:n kevyt ja tehokas luonne sekä sen vahva rinnakkaisuus tekevät siitä suositun valinnan luotaessa pilvipohjaisia ​​sovelluksia ja mikropalveluita, jotka voivat skaalautua tehokkaasti.

Tietojenkäsittely: Go on ihanteellinen sovellusten kehittämiseen, jotka käsittelevät suuria tietomääriä nopeuden ja sisäänrakennetun rinnakkaisuuden ansiosta. Se on suosittu valinta tietoputkien, lokinkäsittelytyökalujen ja muiden dataintensiivisten sovellusten luomiseen.

Okei, mutta missä Go:ta on konkreettisesti käytetty?

Säiliöinti ja orkestrointi:

Docker, johtava säiliöintialusta, on kirjoitettu pääasiassa Go:lla. Docker on mullistanut tapaa, jolla kehittäjät paketoivat, jakavat ja suorittavat sovelluksia luomalla kevyitä, siirrettäviä säiliöitä. Go:n nopeus, alusta yhteensopivuus ja minimaaliset suoritusaikavaatimukset tekevät siitä täydellisen ratkaisun säiliöintiratkaisujen luomiseen.

Kubernetes, suosittu säiliöiden orkestrointialusta, on myös rakennettu Go:lla. Kubernetes automatisoi säiliöitettyjen sovellusten käyttöönoton, skaalauksen ja hallinnan hyödyntäen Go:n sisäänrakennettuja rinnakkaisuusominaisuuksia klustereiden tehokkaaseen hallintaan.

Lohkoketjut ja kryptovaluutat:

Ethereumilla on virallinen Go-toteutus nimeltään go-ethereum eli Geth. Geth on Ethereum-suoritusohjelma, joka mahdollistaa käyttäjien vuorovaikutuksen Ethereumin kanssa. Go:n valinta Ethereumin ensisijaiseksi kieleksi perustuu sen suorituskykyyn, rinnakkaisuuteen ja helppoon käyttöönottoon.

IoT ja Reunatietokoneilu**:

Go:n pieni jalanjälki, tehokas resurssien käyttö ja nopea suoritus tekevät siitä ihanteellisen IoT-laitteille ja reunatietokoneilu**-ympäristöille. InfluxData, suositun avoimen lähdekoodin aikasarjatietokannan InfluxDB:n takana oleva yritys, on kehittänyt Go:lla Telegraf-nimisen, palvelinagentin. Telegraf kerää, käsittelee ja aggregoi dataa IoT-laitteista ja sovelluksista, osoittaen Go:n voiman suurten tietomäärien sisäänotossa ja käsittelyssä.

**eng. Edge computing, mutta Toimitusjohtajan kääntämänä. Joskus myös reunalaskennaksi suomennettu.

Palvelimeton tietojenkäsittely:

Go on saamassa suosiota palvelittoman tietojenkäsittelyn alalla, jossa sovelluksia kehitetään erillisinä toimintoina ja jotka suoritetaan vain tarvittaessa. AWS Lambda esimerkiksi lisäsi tuen Go:lle vuonna 2018. Go:n nopea käynnistysaika, tehokas muistinhallinta ja nopea suoritus tekevät siitä erinomaisen valinnan toiminnoille, joiden on skaalattava nopeasti ja vastattava vaihteleviin työmääriin.

Go:n omille sivuille on koottu myös kertomuksia erilaisista projekteista joita toteutettu, monet näistä ovat mielenkiintoisia tarinoita ongelmanratkaisusta.
( https://go.dev/solutions/case-studies )

Yhteenveto

Go-ohjelmointikieli on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi kehittämään innovatiivisia ratkaisuja eri aloilla. Sen yksinkertaisuus, suorituskyky ja rinnakkaisuustuki mahdollistavat kehittäjien ratkaista monenlaisia haasteita, säiliöinnistä suorituskykyisiin verkkotyökaluihin. Go:n jatkaessa kehittymistä voimme odottaa entistä jännittävämpiä käyttötapauksia ja sovelluksia tulevaisuudessa.

Kun avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa

Kohtaanto-ongelmaksi kutsutaan tilannetta, jossa avoimet työpaikat ja saatavilla oleva vapaa työvoima eivät syystä taikka toisesta löydä toisiaan työmarkkinoilta. Työvoimapula on rasittanut työmarkkinoita jo pidemmän aikaa, vaikka työllisyystilanteen käyrä on yleisesti ollut nousujohteista. Huhtikuussa 2022 työllisyysasteen trendiluku oli 72,2%, mutta samaan aikaan työpaikat ja työnhakijat lipuivat entistä kauemmaksi toisistaan. Yksi ratkaiseva tekijä on pitkäaikaistyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömien määrä, joka tutkitusti korreloi kohtaanto-ongelman kanssa. Myös IT-alalla ilmiö on ollut havaittavissa jo pidemmän aikaa. Mistä IT-alan kohtaanto-ongelma juontaa juurensa?

Kohtaanto-ongelman taustaa työllisyysasteen mukaan.

Kun yritys laatii työpaikkailmoituksen sen keskeistä roolia näyttelee pitkä lista tehtävässä menestymiseen vaadittavista taidoista, joilla mitataan hakijan pätevyyttä. Tyypillinen IT-alan vaatimus on tietyn teknologian sujuva osaaminen, siitäkin huolimatta, että koodari osaa jo paria muuta eri kieltä ja hyvin todennäköisesti oppii kolmannenkin. Samoin konsultilta vaaditaan usein jonkin tietyn ohjelmistokirjaston osaamista, jonka kokenut tekijä pystyy omaksumaan muutamassa päivässä. Hyvä nyrkkisääntö onkin, että riittää, kun konsultti on aiemmin käyttänyt samankaltaista ohjelmistokirjastoa, jolloin uuden haltuunotto käy nopeasti. Esimerkiksi ReactJS-osaaja voi alkaa lähes suoraan tekemään VueJS-applikaatioita.

Mietitäänpä asiaa käytännön esimerkin kautta. Suomessa on yli 2 miljoonaa autoilijaa ja useimmissa perheissä talon aikuisilla on omat autot. Voiko Volvo-kuski ajaa Audia? Todennäköisesti nappulat ovat hieman eri kohdissa ja ajotuntuma vähän erilainen, mutta kuljettaja tottuu uuteen menopeliin nopeasti. Kun samankaltainen tilanne tapahtuu työelämässä, joutuu hakemus yhden vaatimuspuutteen vuoksi hylkypinoon hakijan pääsemättä edes haastattelukierrokselle.

Toinen rekrytointitilanteen yleinen ongelma on, että ei olla täysin varmoja itsekään siitä, mitä ollaan hakemassa. Etenkin julkisen puolen laatimat työpaikkailmoitukset vaikuttavat siltä, että yhden koodarin tehtävälista vastaa kokonaista IT-osastoa.

Kohtaanto-ongelma IT-alalla.

Voidaankin miettiä, onko koodaripula oikeasti olemassa vai yritetäänkö löytää liian täsmällistä osaajaa, vaikka laveammallakin pensselillä maalaaminen riittäisi. Tämä ei kosketa pelkästään koodikieliä, vaan myös toimialatuntemusta. Mittavalla toimialatuntemuksella kyseiseen pestiin voi päästä kiinni nopeallakin aikataululla. On kuitenkin suhteellisen kapeakatseista ajatella, että juuri minun toimialani on niin erityinen, että kukaan ulkopuolinen ei voi sitä omaksua. Tällainen asetelma johtaa sudenkuoppaan, jossa etsitään parikymppisiä tekijöitä kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään lyhyen aikavälin tavoitteisiin, mitä jos katsottaisiin tilannetta pidemmällä tähtäimellä? Laitetaan enemmän panoksia vasta-alkajan perehdyttämiseen, jolloin työ kantaa hedelmää useaksi vuodeksi, ellei jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tulokkaan toimialatuntemus syvenee ajan saatossa, ja hän voi tuoda uusia tuulia toisilta aloilta. Usein laatikon tarkastelu ulkopuolelta johtaa positiivisiin lopputuloksiin. Kokemuksen myötä tekijästä kasvaa monitaituri, joka taitaa useamman koodikielen lisäksi kasan muita tehtäviä. 

On myös muistettava, että jokainen meistä on aloittanut jostain. Eikö tärkeintä kuitenkin loppujen lopuksi ole halu oppia uutta ja kehittää osaamistaan paikoillaan junnaamisen sijaan? Maailma menee kokoajan eteenpäin, ja jossain kohtaa kokeneet tekijät loppuvat, jos ovi pidetään visusti suljettuna ulkopuolisilta. 

Vuoden 2022 alussa Aiso aloitti yhteistyön Tampereen TietoTeekkarikillan kanssa. Yhteistyön myötä toiveemme on saada auki keskusteluyhteys seuraavan sukupolven tekijöihin jo heidän opintojensa aikana. Olemme muun muassa järjestäneet peli-iltoja ja wappumiitin Aison toimistolla. Tapahtumien tarkoitus on tavata nuoria ja tutustuttaa heitä ohjelmistokonsultin työhön rennon ajanvieton kautta. Tavoitteemme on avata ovea tietotekniikan työmaailmaan jo opiskeluvaiheessa. Toistaiseksi olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja innolla odotamme, mitä keksimme tietotekniikan opiskelijoiden kanssa seuraavaksi.

Tekoäly on täynnä pettymyksiä

Moni tekoälyprojekti alkaa suurten haaveiden ja tavoitteiden tuomisesta unelmista todellisuuteen, mutta nämä pullistuneet odotukset toteutuvat vain harvoin sellaisinaan. Tekoälyprojektit epäonnistuvat lukuisista eri syistä. Joskus ei saavuteta haluttua tarkkuutta ratkaisulle, toisinaan taas ongelma ei edes ole ratkaistavissa nykytekniikoilla. Välillä projektin lähtökohdat ovat niin pielessä, että kuvitellaan tekoälyn tarjoavan ratkaisun, joka toimii aina oikein kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Huonosta lähtöasetelmasta on vaikea saavuttaa hyvää lopputulosta.

Kuvitellaan tilanne, jossa valokuvasta pitää tunnistaa kahvikuppi. Tehtävään koulutetaan neuroverkko, joka saavuttaa tunnistustarkkuudekseen 98%. Mitä kaikkea mahtuu niihin kahteen prosenttiin, jota kone ei tunnista oikein? Paljonko vaadittaisiin lisätyötä, että tunnistimelle saavutetaan 100%-tarkkuus? Vastaukset ovat: 1) kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä sekä 2) nykytiedon valossa se on mahdotonta. Neuroverkkojen toiminta noudattaa matemaattisen todennäköisyyden ja tilastollisuuden periaatteita, ja niiden toimintaan liittyy aina epätarkkuutta. Vaikka jokin tekoälyratkaisu vaikuttaisi toimivan aina oikein, niin silti voi olla jotain täysin odottamattomia poikkeuksia, joita ei vielä vain ole tullut vastaan. Tavallinen ohjelmakoodi voi ideaalitapauksessa toimia aina samalla tavalla, kun sen syötteet ovat samat. Näin koulutettu neuroverkkokin sinällään tekee, mutta sen syötteet ovat koko ajan erilaiset tosimaailman käyttötapauksissa. Vaikka kaksi valokuvaa näyttäisi identtisiltä, voi niissä silti olla merkittäviä eroja tietokonemaailmassa.

Todellisesta ihmisenlailla ajattelevasta tekoälystä ollaan vielä kaukana. Nykyään tekoälystä puhuttaessa tarkoitetaan käytännössä koneoppimista, ja siihen liittyviä tekniikoita. Myös jotkin älykkäät algoritmit monesti lasketaan tilanteesta riippuen tekoälyksi. Usein myyntitilanteessa määritelmät ovat laveimmillaan. Määritelmät eivät vaikuta ratkaisun tuottamaan liiketoiminnalliseen arvoon, mutta ne voivat vaikuttaa koettuun arvoon. Tekoälyä myydään tyypillisesti mielikuvilla uudesta ja mullistuksellisesta teknologiasta. Sitä se onkin, mutta vain tietyissä tarkoin rajatuissa tapauksissa. Koneoppiminen ja neuroverkot ovat mullistaneet tietojenkäsittelyä monella eri tavalla, mutta on tärkeää ymmärtää mitä asioita ne ovat mahdollistaneet ja mitä eivät. Uusia neuroverkkotyyppejä ja tekoälytoteutuksia kehitetään kokoajan, ja nämä eri tyypit soveltuvat erilaisten ongelmien ratkaisuun. Jotkin esimerkiksi kuvantunnistustehtäviin ja toiset shakin pelaamiseen.

Data on raaka-aine, jolla tekoälymalli koulutetaan. Tietynlaisella datalla voidaan kouluttaa neuroverkko ratkaisemaan tietynlainen ongelma. Pelkkä datan kerääminen ei riitä tekoälyn aikaansaamiseksi, ellei ole jotain ajatuksia mitä sillä voitaisiin tehdä. Vielä en ole nähnyt tekoälyä, jolle voisi antaa tietokantapalvelimellisen dataa sellaisenaan, ja se tekisi jotain mistä on suoraa arvoa. Ja tietysti niin, että tekoäly kertoisi, mitä se teki, ja mielellään myös, miten sen tekelettä saa myytyä. Tällaisista ajatuksista tulee väistämättä mieleen sampo: myyttinen kone, jolla saa jauhettua rahaa.

Suurin villitys tekoälyn ympärillä vaikuttaa olevan laantumassa, ja median julkaisut aiheesta alkavat olla rauhallisempia. Tästä eteenpäin tekoälyn todelliset hyödyt tulevat esiin digitalisaation edetessä ja tekoälyä käyttävien tuotteiden ja projektien yleistyessä. Turha innostus jää taka-alalle, ja ymmärrys näiden teknologioiden mahdollisuuksista leviää yleiseen ymmärrykseen.

Onnistuneessa tekoälyprojektissa loksahtavat yhteen laadukas data, realistiset tavoitteet ja tarkoitukseen sopiva teknologia. Myöskään projektikolmiota ei kannata unohtaa tohinassa: tavoitteet, budjetti ja aikataulu vaikuttavat samoin tekoälyprojekteihin, kuten kaikkiin muihinkin projekteihin. Joskus projektikolmion keskellä näkee myös laadun, joka syntyy kolmion aiemmin mainituista kulmista. Laatu onkin monimutkainen ja häilyvä käsite. Usein laatu on sitä, että lopputulos on sitä mitä haluttiin, toisinaan jotain vielä paljon subjektiivisempaa. Tekoälyn kanssa se liittyy olennaisesti tarkkuuteen ja toimintavarmuuteen.

Paras lähestymistapa tekoälyn käyttöönottoon on keskittyä ratkaisemaan haaste, ja siinä sivussa pohtia, voidaanko tekoälytekniikoilla tehdä ratkaisusta vielä parempi. Hyvänä esimerkkinä toimii puhelimen ja tietokoneen lukituksen avaus kasvojentunnistuksella. Kasvojentunnistuksessa on samankaltaisia ongelmia kuin kahvikupin tunnistamisessa valokuvasta, mutta niiden kanssa tullaan toimeen riittävän hyvin, jotta sitä voidaan käyttää tunnistautumiseen. Väkisin tekoälyä ei kannata yrittää pakottaa ratkaisuksi tilanteeseen, johon se ei hyvin sovi.

Aison palvelutuotteista löytyy polku onnistuvaan tekoälyprojektiin. Kun tekoälyn soveltamista lähestytään vaiheittain, saadaan riskit minimoitua ja mahdollisimman nopeasti varmuus, että haastetta ollaan ratkaisemassa oikealla tavalla. Ohjelmistoprojekteja toteutettaessa Aisolaisilla on ymmärrys ja valmiudet toteuttaa älykkäitä ratkaisuja tekoälyn keinoin.

 

Miksi kaikki pysähtyy kesälomien ajaksi, ja kuinka siltä voitaisiin välttyä?

Lämpenevät kelit ja aurinkoiset päivät saavat suomalaiset kömpimään kotikoloistaan – kesä on tulossa! Työpaikkojen kahvihuoneissa kaikuvat sanat: kesä, loma, mökki ja juhannus. Tunnetusti Suomen kesä ikävä kyllä lipuu ohitse erittäin nopeasti, joten totta kai siitä saa ja pitää nauttia. Maltetaan kuitenkin vielä hetki, ja tarkastellaan asiaa yrityksen näkökulmasta. Mitä tapahtuu, kun kesälomakausi starttaa? Kaikki pysähtyy.

Hyvä kysymys onkin, miksi kaikki oikein pysähtyy koko kesän ajaksi. Niin pienissä kuin isoissa yrityksissä kesälomien suunnittelu alkaa jo hyvissä ajoin ennen lumien sulamista, jotta kaikki saisivat pitää lomansa mieleisenä ajankohtana. Työntekijöiden kesälomat porrastetaan, jotta organisaatiosta löytyy aina firman vakikalustoa. Lisäksi palkataan kesätyöntekijöitä apukäsiksi. Lähes poikkeuksetta tilanne on kuitenkin se, että yksittäinen henkilö vastaa tietyistä projekteista, ja hän on ainoa henkilö, joka tietää mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu parhaillaan, ja mitä täytyy tehdä, jotta projekti saadaan maaliin. Kun tämä vastuuhenkilö on jäämässä lomalle, delegointi unohtuu. 

Jos tätä ei ole vielä tehty, niin viimeistään näin kesäkuun kynnyksellä on kriittinen hetki ottaa pieni aikalisä yrityksen toiminnan tarkastelemiseksi: mitä projekteja meillä on käynnissä, mitkä ovat niiden deadlinet, kuka vastaa projektista avainhenkilön loman aikana ja niin edespäin. Kiireisimmille ja työläimmille projekteille kannattaa nimetä useampikin vastuuhenkilö, joka on perillä projektin etenemisestä. Näin vältytään tilanteelta, jossa ongelmia ilmaantuessa kaikki levittelevät käsiään.

Projektien johtaminen vaatii suunnitelmallisuutta aikatauluihin.

Toinen lähestymistapa estää tilanteet, joissa tekeminen uhkaa pysähtyä kesälomien ajaksi, on kesätyöntekijöiden kautta. Myös me Aisolla pohdimme myös tätä vaihtoehtoa tulevan kesän osalta, mutta koimme paremmaksi siirtää kesätyöntekijöiden hyödyntäminen hieman tuonnemmas. Olisihan sekin lystiä, jos yrityksessä olisi oma kahvinkeittäjä, mutta haluamme tarjota tulevaisuuden ammattilaisille kehittävämpää tekemistä, joka toivottavasti on heillekin mielekkäämpää. 

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen vaatii ennen kaikkea suunnitelmallisuutta: jonkun täytyy opettaa uudet tulokkaat talon tavoille. Emme oleta, että ensimmäiseen oman alan työpaikkaan hyppääjillä on kaikki hallussa alkaen siitä päivästä, jona he avaavat toimiston oven ensimmäistä kertaa. Pahimmassa tapauksessa uuden kesätyöläisen kouraan isketään paksu perehdyttämiskansio, josta taloon saapuvan untuvikon oletetaan omaksuvan kaikki yrityksen toimintatavat ensimmäisen työpäivän aikana. Kun tämä opus on kahlattu loppuun, alkaa odottelu. Kesätyöntekijälle raivataan kolo toimiston pimeimmästä nurkasta, ja aletaan etsiä sopivia työvälineitä. Ensimmäiset pari kolme päivää kuluu jo asioiden säätämisessä.

Kuinka kesätyöntekijöiden työn aloittamista voisi sitten tehostaa? 

Yrityksen sisällä tulisi olla nimetty henkilö, jolla riittää sekä kärsivällisyyttä että aikaa vasta-alkajien opastamiseen ja perehdyttämiseen. Mikäli kyseessä on toimistotyö, työpisteet, laitteet ja tarvittavat käyttäjätunnukset kannattaa laittaa kuntoon jo ennen työntekijöiden saapumista. Näin kesätyöläiset pääsevät kiinni tekemiseen ensimmäisestä päivästä lähtien, ja tuntevat olonsa tervetulleiksi. Perehdyttäjän tehtävä on myös seurata työn suorittamista, ja antaa niin positiivista kuin rakentavaa palautetta. Näin uusi tulokas oppii tunnistamaan omia kehityskohteitaan. Samalla itsevarmuus kasvaa onnistumisten ja niistä saatujen kehujen kautta. Kannattaa myös suunnitella ennakkoon, kuka toimii perehdyttäjän varahenkilönä tämän ollessa lomalla. Näin kesätyöntekijöillä on aina yksi yhteyshenkilö, jolta kysyä neuvoa ongelmatilanteissa.

Tällä hetkellä oma toimintamme kaipaa vielä hiomista, jotta pystymme tarjoamaan mielekkään kesätyökokemuksen tietotekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille. Tähtäämme kesään 2023, jolloin toivottavasti pystymme avaamaan toimistomme ovet kesätyöläisille. Kannattaa siis laittaa korvan taakse, jos kesätyö ohjelmistoalalla kiinnostaa!

Aiso Retro Tournament TiTe:n opiskeljoiden kanssa

Olemme hiljattain aloittaneet yhteistyön Tampereen TietoTeekkarikillan, tuttavallisemmin TiTe, kanssa. TietoTeekkarikilta on Tampereen yliopistossa toimiva yhdistys, joka ajaa tietotekniikan opiskelijoiden etuja. Tampereen TietoTeekkarikilta on yksi Tampereen yliopiston suurimmista killoista. Myös meitä aisolaisia on ollut mukana killan toiminnassa ajamassa tietotekniikan opiskelijoiden etuja ja vaikuttamassa killan hallituksessa. Siksi yhteistyö TiTe:n kanssa oli meille luonnollinen valinta. 

Haluamme olla mukana tulevien sukupolvien urataipaleella jo alkumetreiltä asti. Uskomme, että yhteistyö TiTe:n kanssa on antoisa molemmin puolin: me tavoitamme opiskelijat ja he tavoittavat meidät. Yhteistyön kautta saamme olla mukana kehittämässä opiskelijoiden toimintaa ja kehittyä itsekin siinä samalla. Yrityksenä pyrimme mahdollistamaan opiskelijoille mielenkiintoisia lopputyöaiheita ja avaamaan ovia tulevaisuuden tietotekniikan tekijöille.

Aiso Retro Tournament TiTe:n opiskelijoiden kanssa.

Pelejä, pizzaa ja panimosimaa

Yhteistyömme Tampereen TietoTeekkarikillan opiskelijoiden kanssa polkaistiin kunnolla käyntiin retropelihenkisellä Wapputapahtumalla. Tiistaina 12.4.2022 järjestettiin maailmanhistorian ensimmäinen Aiso Retro Tournament. Wanhojen Hyvien Aikojen Arcade-pelikulttuuria kunnioittava Arcade-iltama keräsi noin kymmenkunta tietoteekkaria mittelöimään Aison toimistolle, sekä nauttimaan pizzaa ja panimosimaa. 

Tampereen TietoTeekkarikillan wapputapahtuma Aison toimistolla.

Koska kyseessä oli firman tapahtuma, täytyi meidän huolehtia myös yrityksemme uskottavuudesta. Ennen kuin hyökkäsimme Arcademaatin kimppuun hoidettiin virallinen osuus alta pois. Yrityksemme toimitusjohtaja Jani raotti verhoa kulissien taakse ja kertoi tietotekniikan opiskelijoille, mikä kumma on tämä Tampereen TietoTeekkarikillan uusi salaperäinen yhteistyökumppani, joka kantaa nimeä Aiso. Tietotekniikan opiskelijat haastoivat Jania esittämällä mitä mainioimpia ja kimuranttejakin kysymyksiä Aison työhön ja tietotekniikan alaan liittyen, mikä valoi uskoa nuorten osaajien löytymiseen killan riveistä.

Aison toimitusjohtaja esittelee yrityksen toimintaa tietotekniikan opiskelijoille.

Illan agendalla oli, että osallistujat ottavat mittaa toisistaan Marvel vs. Capcom -pelissä 1v1-turnauksina. Vaikka peli oli kaikille uusi tuttavuus, se ei menoa hidastanut. Arcademaatin äärellä saatiin aikaan jännittäviäkin kamppailuja ja parhaan pelaajan tittelistä käytiin tiukkaa vääntöä. Saatoimme nimittäin luvata ansionmukaiset palkinnot parhaiten suoriutuville pelaajille. Näinhän me myös teimme. Voittaja palkittiin Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda -pelikonsolilla, joka sisältää kolme klassikkoa The Legend of Zelda -sarjasta. Hopeamitalisti sai kotiin viemisenä Super Mario avaimenperän ja mukin, josta kelpaa nautiskella wappujuomia.

Tampereen yliopiston opiskelijat vierailivat Aison toimistolla.

Kuumana käyneiden Arcade-pelailujen jälkeen oli hyvä hetki hengähtää. Pari tuntia vierähtikin Mario Kartin ja Mario Partyn paremmuusjärjestyksen puinnissa toimiston neukkarissa. Kaiken kaikkiaan ilta sujui leppoisasti ja meillä ainakin oli mukavaa. Uskomme, että myös opiskelijat saivat mainion varaslähdön Wappuun rennon pelailun, pikkupurtavan ja teemaan sopivien virvokkeiden kautta.

Aison ja Tampereen TietoTeekkarikillan opiskelijamiitti.

Opiskelijayhteistyön jatkumo Tampereen tietoteekkarien kanssa

Haluamme vielä kiittää kaikkia iltaan osallistuneita opiskelijoita onnistuneesta retropeli-illasta. Vastaavanlaisia tapahtumia on varmasti luvassa jatkossakin, eikä Arcademaattikaan käytössä kulu. Jos sinulla on jokin loistava idea mielessä, jonka haluaisit meidän ehdottomasti toteuttavan, niin laita meille viestiä. Toivottavasti vierailijoille jäi jotain mieleen myös Aisosta mahdollisena työnantajana tulevaisuudessa!

Aison vuosikatsaus

Vuosi 2021 oli varsin hedelmällinen Aisolle. Pandemia-ajan jatkuminen vaikutti koko yhteiskuntaan, mutta haasteista huolimatta toimintamme kehittyi monella osa-alueella. Seuraava teksti sisältää paljastuksia mitä Aisolle on tapahtunut viime vuonna sekä lieviä spoilereita tulevaisuudesta. 

Aiso numeroina 

Olen kuullut, että ketään ei kiinnosta Suomen kartta tai liikevaihtonumerot, joten tässä numeroita Aison henkilöstön taustaan liittyen:

Henkilöstö5 hlö
Entisiä TTY:n opiskelijoita100%
Nykyisiä/entisiä TietoTeekkareita100%
TTY:lta valmistuneita40%
Entisiä TietoTeekkarikillan hallituslaisia80%
Entisiä TietoTeekkarikillan puheenjohtajia40%

Vaikka numeromme ovatkin tällä hetkellä melkoisen TiTe painottuneita, kyseessä ei ole vaatimus, ja odotammekin tulevaisuudessa numeroiden heilahtelevan. 

Toimisto

Aison perustamisesta lähtien olemme keskustelleet: “Sitten kun meillä on toimisto”, ja viimein syksyllä 2021 päädyimme toimiston hankkimaan. Keskustelimme paljon siitä, kuinka järkevä investointi toimisto näin koronan ja etätyön aikana on. Loppujen lopuksi tulimme siihen tulokseen, että vaikka työntekijät saavat etäillä niin paljon kuin haluavat, toimisto antaa yritykselle tietyn ankkurin, tukikohdan ja identiteetin, jonka ympärille kerääntyä. 

Kaikilla nykyisillä Aisolaisilla on vahvat siteet Hervantaan ja siten olikin itsestään selvää, että ensimmäinen toimistomme tulee sijaitsemaan Hervannassa. Hiukan huvittavaa onkin, että Aison perustamista ja suunnittelua on tehty pääosin nykyisen toimistomme alapuolella. Sen suuremmin väittämättä missä rekrykohteemme aikaansa viettävät, jäämme mielenkiinnolla odottamaan millaisia vaikutuksia “Koodari tuu töihin.” -tekstin jatkuva näkyminen lämpöisessä kesäillassa Kultaisen apinan terassille saa aikaan. 

Henkilöstö

Kuten ohjelmistoalalla ylipäänsä, myös meillä on tarve osaaville työntekijöille. Erityisesti korona-aika on hillinnyt ihmisten työpaikanvaihtotahtia, ja se on näkynyt myös meillä hakijoiden määrässä sekä keskusteluissa ihmisten kanssa. Olen kuitenkin tyytyväinen, että olemme saaneet palkkauksia tehtyä myös näiden epävarmuuksien aikana. 

Tänä vuonna aloitimme myös yhteistyön Tampereen TietoTeekkarikillan kanssa. Taustamme takia tiedämme, että TiTe pitää hyvää huolta opiskelijoiden eduista sekä opettaa taitoja, jotka eivät luennoilla kehity. Tällä tarkoitan esimerkiksi yhdessä tekemistä, vastuunkantoa omasta tekemisestä sekä yhteisen asian edistämistä. Edellä mainittujen asioiden tärkeys on sisäänrakennettu myös Aisolla, joten tuemme ilolla TiTe:n toimintaa. Entisenä TiTe:n yritysvastaavana tiedän myös, että yhteistyö on hedelmällistä myös yhteistyöyritykselle. Tulemme siis näkymään tavalla ja toisella opiskelijoiden keskuudessa tulevien vuosien ajan. 

Asiakkaat

Lopuksi vielä muutama sana ihanista asiakkaistamme. Olen ilolla saanut seurata, miten asiakkaamme haluavat jatkaa yhteistyötä kanssamme ja palaavat aina: “Hei olisi tämmöinen juttu, koska voisitte aloittaa?” -asenteella. Voin tästä vetää vain johtopäätöksen, että asiakkaiden ja työntekijöiden pitäminen toiminnan keskiössä on kannattavaa ja kantaa pitkälle. Luonnollisesti kiitos tyytyväisistä asiakkaista kuuluu jokaiselle Aisolaiselle, jotka päivittäin työskentelevät tarjotakseen parasta mahdollista laatua ja korkeinta arvoa.

Kuinka edistämme Aisolaisten työhyvinvointia?

Me kaikki vietämme ison osan ajastamme töiden parissa, ja haluamme pyrkiä tilanteeseen, jossa töissä vietetty aika on mielekästä. Työnantajana meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin. Työntekijöiden tyytyväisyys on meille tärkeä arvo, jota haluamme vaalia ja edistää omalla toiminnallamme. Olemme panostaneet kattaviin henkilöstöetuihin, jotka tukevat tiimiläisten toimintaa sekä työpäivän aikana että sen jälkeen. Siksi haluamme tarjota työntekijöillemme monipuoliset ja laadukkaat edut, joita on kutsuttu jopa epäilyttävän hyviksi.

Aisolla on monipuoliset henkilöstöedut.

Lähdetään liikkeelle toimistolta ja työpaikalla viihtyvyydestä. Työkulttuurimme on joustava ja töitä on mahdollista tehdä kotisohvalta käsin, jos sen kokee mielekkääksi. Meistä on kuitenkin mukavaa nähdä toisiamme myös kasvokkain toimistolla, vaihtaa kuulumisia tai laittaa pelit pystyyn työpäivän lomassa. Jotta työntekijämme pääsevät liikkumaan näppärästi paikasta toiseen, meillä on käytössä Tampereen kaupunkiliikenteen (TKL) työsuhdelippu. 

Hidas nettiyhteys ja ohjelmistot ovat takuuvarmoja keinoja pilata onnistumisen tunteet, ja ne saavat kaikista lempeimmänkin ihmisen kiristelemään hampaitaan. Olemme panostaneet siihen, että käyttämämme työkalut ja laitteet ovat moderneja. Työntekijämme saavat työsuhde-etuna myös puhelimen ja -liittymän Aisolta.

Aison toimistolla on modernit työkalut.

Puhtia päivään antaa monipuolinen ruokavalio. Sanotaan, että aamupala on päivän tärkein ateria, mutta on myös tutkittu, että kaikille ruoka ei vain maistu varhain aamulla. Riittävä energiansaanti on kuitenkin jaksamisen kannalta tärkeää meille kaikille. Kukapa ei olisi tyytyväisempi maukkaan aterian jälkeen? Tarjoamme työntekijöillemme Edenred-lounasetukortin, jota voi käyttää lukuisissa eri ruokapaikoissa. Ainakin Tampereella valikoimaa riittää niin, että varmasti jokaiselle löytyy jotakin.

Edenred lounsetua voi käyttää lukuisissa ravintoloissa Tampereella.

Mitäpä olisi blogikirjoitus 2020-luvulla ilman vallitsevan tilanteen mainitsemista jossain muodossa? Tällä hetkellä koko maailma on pysähdyksissä, eikä erilaisia tapahtumia järjestetä. Kunhan tilanne tästä selkenee ja tapahtuma-ala herää henkiin haluamme tarjota Aisolaisille mahdollisuuden osallistua erilaisille messu- ja konferenssimatkoille.

Työmme on pääasiassa istumatyötä, mikä lisää riskiä erityisesti niska-ja hartiaseudun ongelmille. Olemme toki panostaneet työergonomiaan ja tarjoamme laadukkaat toimistokalusteet tukemaan ergonomista työskentelyä ennaltaehkäisevästi. Jokaiselta työpisteeltä löytyy säädettävä sähköpöytä ja säädettävät tuolit. Aina tämä ei kuitenkaan riitä, mistä päästäänkin hyvänä aasinsiltana toimiston ulkopuoliseen elämään. Tarjoamme Aisolaisille mahdollisuuden käydä hierojalla säännöllisesti. Hieronta saa niska- ja hartiakivut katoamaan ja veren kiertämään koko kropassa paremmin. Se lievittää stressiä, mikä puolestaan edesauttaa nukahtamista ja parantaa unen laatua. Muita tutkittuja hyötyjä ovat muun muassa verenpaineen lasku ja mielialan koheneminen.

Työssä jaksamista edesauttaa riittävä palautuminen. Laadukkaiden yöunien tai rentouttavan hieronnan lisäksi palautumista on myös aktiivinen palautuminen. Haluamme, että työntekijöillämme on mahdollisuus pitää kiinni mieluisista harrastuksista, jotka tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Tähän tarjoamme kaikille Aisolaisille Edenred-virikeseteleitä, mitä voi liikuntakeskusten ja uimahallien ohella hyödyntää myös elokuvateattereissa ja erilaisissa kulttuuritapahtumissa tarjoten monenlaisia elämyksiä.

Aison henkilöstöetuihin kuuluu Edenred virikesetelit, joita voi käyttää muun muassa elokuvateattereissa.

Kaikesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta huolimatta flunssa tai muu vaiva saattaa yllättää rautaisimmankin tekijän. Kaikki työntekijämme kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin ja ovat oikeutettuja työterveyspalveluihin. Henkilöstöetuihimme kuuluu myös hammashoito.

Järjestämme Aisolaisten virkistystoimintaa, jolloin pelaamme esimerkiksi pakohuonepelejä.

Lisäksi järjestämme Aisolaisten virkistystoimintaa vähintään neljä kertaa vuodessa. Tavoitteemme on kuitenkin tehdä tästä säännöllinen rutiini, joka toistuu joka toinen kuukausi. Meistä on mukavaa viettää yhteistä aikaa myös toimiston ulkopuolella rennommissa merkeissä. Järjestämämme virkistysillat ovat sisältäneet muun muassa drinkkikoulua, saunomista ja pakohuonepelejä, mutta olemme avoimia kaikenlaisille ideoille eri aktiviteettien suhteen. 

Laitetaan toimisto aisoihin

On tullut aika kaivautua esiin kotikonttorin nurkista, sillä Aisolla on nyt omat toimistotilat. Toimistomme tilat on remontoitu perusteellisesti ja kaikki pinnat hohtavat uutuuttaan. Ensimmäiset huonekalut ovat löytäneet paikkansa, mutta yleisilme kaipaa vielä pientä viilausta ja hienosäätöä. Kuten kuvistakin voi päätellä tilaa riittää useammalle kuin neljälle henkilölle, vaikka toki meillä jokaisella on oma henkilökohtainen mukavuusalueemme. Jos koet, että sinulla olisi hyviä ratkaisuja viihtyvyyden lisäämiseen ja haluat olla mukana vaikuttamassa työympäristöösi, niin nyt siihen olisi oiva tilaisuus.

Yksi keskeisistä Aison toimintakulttuurin periaatteista on työntekijätyytyväisyys. Kun työntekijä on tyytyväinen ja viihtyy työssään, välittyy se myös ulospäin. Olemme huomioineet tämän myös toimistotilojen suunnittelussa. Meiltä löytyy mukavat oleskelutilat yhteiseen ajanviettoon. Millaisia virikkeitä tänne keksittäisiin?

Kenen työpiste tämä on?
Pöytä odottaa kasaajaa. Kenen työpiste tämä on?
Aison toimistolla on modernit työkalut.

On sanomattakin selvää, että meillä työ on pääosin istumatyötä. Olemme halunneet kiinnittää huomiota myös työergonomiaan, joka samalla toivottavasti tekee työskentelystä hitusen mukavampaa. Siksi kaikilta toimistomme työpisteiltä löytyy säädettävät sähköpöydät ja mukavat työtuolit, jotka edistävät ergonomista työskentelyä. Meiltä löytyy myös modernit työkalut, joiden avulla pyrimme ennaltaehkäisemään ranteiden kipeytymistä tai näön heikkenemistä liian pieneltä näytöltä tihrustamisesta johtuen.

Aiso tarjoaa laadukkaat yhteydenpitovälineet.

Toimistomme kompaktin neuvottelupöydän äärellä voi käydä tiukkaa vääntöä asiasta kuin asiasta. Työntekijätyytyväisyyden lisäksi meille on erityisen tärkeää asiakastyytyväisyys. Ilman asiakkaita ei ole projekteja, joita laittaa aisoihin. Työntekijä on asiakkaan yhteyshenkilö, joka tietää missä projekti menee. Tarjoamme laadukkaat yhteydenpitovälineet asiakassuhteiden ylläpitoon. 

Meidän mielestä töissä saa olla hauskaa. Maailma ei tietenkään aina näytä valoisalta tai ole täynnä vaaleanpunaisia hattarapilviä, mutta on hienoa, jos oma työ on useimmiten kivaa. Työpaikalla viihtyvyyteen vaikuttaa osaltaan myös työilmapiiri. Mitä paremmin tunnet työkaverisi ja mitä rennommin voit olla heidän seurassaan, niin sitä mukavampaa yhdessä tekeminen yleensä on. Tällöin myös samoja naamoja jaksaa katsella päivästä toiseen. Järjestämme aisolaisten virkistystoimintaa vähintään neljä kertaa vuodessa. Tavoitteemme on tehdä tästä tapa, joka toistuisi joka toinen kuukausi. Liittyykö yllä olevan kuvan sisältö tapaukseen? Tule ottamaan selvää.

Meidät tavoittaa Hervannasta osoitteesta Insinöörinkatu 30, Tampere. Portaat ylös toiseen kerrokseen.

Harhaluuloja tekoälystä: Tekoäly voi tehdä kaiken paremmin kuin ihminen

Joku saattoi jo törmätä LinkedInissä postauksiimme tekoälyyn liittyvistä yleisimmistä harhaluuloista. Aihe on sen verran laaja että ihan ei 3000 merkin postauksessa saa avattua kaikkia yksityiskohtia, vaikka asiaa kuinka tiivistäisi. Lyhyesti ilmaistuna tekoäly nähdään kaiken ratkaisevana hopealuotina, mutta tekeekö tekoäly oikeasti kaiken paremmin kuin ihminen?

On totta, että tietyissä tilanteissa tekoäly päihittää ihmisen. Esimerkiksi peleissä, joissa tavoitteet ja mekanismit ovat selkeitä, ei ihminen pärjää tekoälylle. Kun AlphaGo -tekoäly päihitti kokeneen ammattilaispelaajan Go-lautapelissä, uutisoitiin siitä laajasti ympäri maailmaa. Tapahtuma on merkittävä, sillä Go-lautapeliä on pidetty liian vaikeana tietokoneille. Tekoäly myös voittaa ihmisen erilaisissa tietokilpailuissa, sillä se ymmärtää lukemaansa ihmistä paremmin.

Parhaiten tekoäly toimii apuna rutiininomaisissa töissä, jotka sisältävät loogisia syy-seuraussuhteita. Sosiaali- ja terveysalalla tekoäly toimii parhaiten hoitotyön tukena, mutta se ei korvaa lääkärin ja asiakkaan välistä inhimillistä kohtaamista.Tekoäly voi havaita sairauksia jopa lääkäreitä paremmin, mutta se ei huomioi yksilön henkilökohtaisia näkemyksiä tai toiveita hoitomenetelmän valinnassa. Tekoäly ei osaa vastata kysymykseen ‘miksi’, sillä se ei tunnista motiiveja, tunteita tai asioiden syviä merkityksiä. Henkilökohtaiset preferenssit pitäisi syöttää luettavaan ja tallennettavaan muotoon, jotta ne toimisivat yhdessä tekoälyn kanssa. 


Tiettyyn pisteeseen asti tekoäly voi tuottaa tekstiä. Onhan tekoälytutkimuksessa oma haaransakin tekstingeneroinnille NLG (Natural Language Generation). Sen avulla voidaan esimerkiksi laatia automatisoituja dokumentteja ja raportteja, ja näin vähentää mekaanisesti tehtävää työtä. Tunteiden kuvaamisen ja spontaaniuden puuttumisen vuoksi tekoäly ei kuitenkaan kykene luovaan tarinankerrontaan. Uuden luominen ja keksiminen onkin yksi merkittävimmistä asioista, joita tekoäly ei tee ihmistä paremmin. Tekoäly pohjautuu annettuihin suuntaviivoihin ja dataan, joiden perusteella se suorittaa määrättyä tehtävää. Parhaimmillaan tekoäly on työkalu, joka suorittaa yksinkertaiset rutiinitehtävät antaen ihmiselle enemmän aikaa ideointiin ja uuden luomiseen.

Miksi RPA ällöttää ohjelmistokehittäjää ja mikä Penaa kiukuttaa?

Kuulen paljon kritiikkiä ohjelmistorobotiikkaa (RPA) vastaan. Yleisimmin kritiikki tulee ohjelmistokehittäjiltä. Perinteiset vastustuksen syyt ovat:
    • ”Se on niin vanhaa teknologiaa!”
    • ”Sillä vain yhdistetään kaksi asiaa, jotka eivät kuulu yhteen!”
    • ”Miksi ei kehitetä kokonaan uusia järjestelmiä?”
Ymmärrän nämä argumentit hyvin, kun ne tulevat ohjelmistokehittäjiltä, joiden kuuluukin liikkua teknologian aallonharjalla. Vilkaistaanpa asiaa kuitenkin ihmisten ja liiketoiminnan näkökulmasta. Leikitään (ei kovinkaan hypoteettisesti), että yrityksellä on käytössä vanha core-järjestelmä, joka ei ”ihan taivu” nykyaikaisiin käyttäjäystävällisiin normeihin:
(more…)